Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 西字典

西字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音西班牙语
剑, 刀jiàn, dāof espada
dùnm escudo
短剑duǎnjiànf daga, m puñal
qiāngm fusil
机枪jīqiāngf ametralladora
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáof lanza
装甲zhuāngjiǎf armadura
面甲miànjiǎf visera
盔甲kuījiǎf armadura
手榴弹shǒuliúdànf dranada
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léif mina
坦克tǎnkèm tanque, m carro de combate
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìm lanzacohetes
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāof katana
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngm bastón
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāof cimitarra
手枪shǒuqiāngf pistola
步枪bùqiāngm riple
猎枪lièqiāngf escopeta
大炮dàpàom cañón
gōngm arco
十字弓, 弩shízìgōng, nǔf ballesta
jiànf flecha
枪弹qiāngdànf bala
炸弹zhàdànf bomba
火箭huǒjiànm cohete
导弹dǎodànm misil
Now take the 武器 test in Spanish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

号码
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles