jonsay.co.uk
Language Dictionaries
西字典

西字典 | 神话

Chinese
A to Z

汉语拼音西班牙语
神话shénhuàf mitología
神话shénhuàm mito
玄妙的xuánmiàodemístico/a
神话中的shénhuà zhōng demítico/a
迷信míxìnf superstición
超人的chāoréndesobrehumano
神奇的shénqídesobrenatural

(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng f banshee
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng m leprechaun
半人半马怪物bànrén bànmǎ guàiwùm centauro
变戏法者biàn xìfǎzhěm prestidigitador, f prestidigitadora
吃人的妖魔chī rén de yāomóm ogro
动物, 生物; 人; 创造物dòng wù, shēng wù; rén; chuàng zào wù f criatura
独眼巨人dúyǎn jùrénm cíclope
滴水嘴dīshuǐzuǐf gárgola
恶魔èmóm demonio
凤, 凰fèng, huángm/f fénix
飞马fēi mǎ pegaso
飞龙fēilóngm dragón heráldicos
怪物guàiwùm monstruo
鬼怪guǐguàim espectro
鬼魂guǐhúnm fantasma, m espíritu
巨人jùrénm gigante
精神jīngshénm espíritu
九头蛇jiǔtóushéf hidra
狼人lángrénm hombre lobo
lóngm dragón
lóngm dragón
麻木不仁的人mámù bùrén de rénm/f zombie
弥诺陶mínuòtáom minotauro
魔鬼móguǐm diablo
美杜莎měidùshāf medusa
美人鱼měirényúf sirena
男巫nánwūm brujo
男巫nánwūm brujo
女男巫nǚnánwūf hechicera
女神nǚshénf diosa
女巫nǚwūf bruja
敲击作响闹恶作剧的鬼qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ m poltergeist
人头狮réntóushīf mantícora
似马的独角兽sì mǎ de dújiǎoshòum unicornio
撒旦sādànsatanás
森林女神sēnlín nǚshénf dríade
shénf deidad
shénm dios
石人shírénm golem
食屍鬼shíshīguǐm domonio necrófago
实体; 存在; 本质shí tǐ; cún zài; běn zhì f entidad
泰坦tàitǎnm titán
土地神tǔdìshénm gnomo
天使tiānshǐm ángel
外星人wàixīngrénm/f extraterrestre
wǎngm duendecillo
吸血鬼xīxuèguǐm vampiro
仙女xiānnǚf hada
小精灵, 小鬼xiǎo jīng líng, xiǎo guǐ m gremlin
小精灵xiǎo jīnglíngm elfo, m geniecillo
小仙女xiǎo xiānnǚf ninfa
小仙子xiǎo xiānzǐm duendecillo, f hadita
小魔鬼xiǎomóguǐm diablillo
雪人xuěrénm yeti
雪人xuěrénm pie grande
雪人xuěrénm yeti
幽灵yōulíngm fantasma
汉语拼音西班牙语

Now take the 神话 test in Spanish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles