jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 西字典

西字典 | 昆虫

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

号码
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音西班牙语
昆虫kūnchóngm insekto
jiǎnm capullo

苍蝇cāngyíngf mosca
éf mariposa de la luz
蝴蝶húdiéf mariposa
黄蜂huángfēngf avispa
甲虫jiǎchóngm escarabajo
毛虫máochóngf oruga
蚂蚁máyǐf hormiga
蜜蜂mìfēngf abeja
蜻蜓qīngtíngf libula
rùim mosquito
wénm mosquito
蜈蚣wúgōngf tijereta, m cortapicas
蟋蟀xīshuàim grillo
蝎子xiēzim escorpión
小昆虫xiǎo kūnchóngm/f chinche
蚱蜢zhàměngm saltamonte
蛀木虫zhùmùchóngf corcoma
蟑螂zhānglángf cucaracha
蜘蛛zhīzhūf araña
汉语拼音西班牙语
Now take the 昆虫 test in Spanish


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles