jonsay.co.uk
Language Dictionaries
西字典

西字典 | 人体

Chinese
A to Z

汉语拼音西班牙语
妇女fùnǚf hembra
男人nánrénm macho

人体réntǐm cuerpo
máom pelo
f piel

tóuf cabeza
éf frente
耳朵ěrduof oreja
鼻子bízif nariz
f mandíbula
máom pelo
眉毛méimaof ceja
面颊miànjiáf mejilla
咽喉yānhóuf garganta
眼力yǎnlìm ojo
*眼球yǎnqiúm globo ocular
zuǐf bora

躯干qūgànm torso
bèif espalda
肚脐dùqím ombligo
m abdomen
腹部fùbùm vientre
睾丸gāowánm testículo
jǐngm cuello
jiānm hombro
屁股pìgum trasero
乳房rǔfángm pecho
xiōngm pecho
胸腔xiōngqiāngm pecho
yāof cintura
阴道yīndàof vagina
阴茎yīnjīngm pene

m brazo
前臂qiánbìm antebrazo
shǒuf mano
手掌shǒuzhǎngf palma
手指shǒuzhǐm dedo
wànf muneca
zhǒum codo

tuǐf pierna
大腿, 股dàtuǐ, gǔm muslo
féif pantorilla
huáim tobillo
jìngf espinilla
脚, 足jiǎo, zúm pie
臀部túnbùf cadera
膝, 膝盖xī, xīgàif rodilla

内部的nèibùdeinterno
chángm intestino
动脉dòngmàif arteria
fèim pulmon
肝脏gānzàngm higado
骨骼gǔgém hueso
静脉jìngmàif vena
精液jīngyèm/f esperma
肌肉jīròum músculo
结肠jiéchángm colon
肋骨lèigǔf costilla
卵巢luǎncháom ovario
nǎom cerebro
膀胱pángguāngf vejiga
脾, 脾脏pí, pízàngm bazo
脐带qídàim cordón umbilical
韧带rèndàim ligamento
肾, 肾脏shèn, shènzàngm rinon
视网膜shìwǎngmóf retina
头骨tóugǔm cráneo
胎儿tāi`érm feto
心脏xīnzàngm corazon
xuèf sangre
血管xuèguǎnm vaso sanguíneo
眼球yǎnqiúm globo ocular
子宫zǐgōngm útero
子宫zǐgōngf matriz
汉语拼音西班牙语

Now take the 人体 test in Spanish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles