Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 西字典

西字典 | 鱼

Search dictionary :-

汉语拼音西班牙语
m pez
有壳的水生动物yǒuqiàode shuǐshēng dòngwùm marisco
大比目鱼bǐmùyúm lenguado
蝙鱼biān yúf brama
大比目鱼dàbǐmùyúm mero
diéf plagier
鲱鱼fēiyúm arenque
狗鱼gǒuyúm lucio
guīm salmón
黑线鳕hēixiànxuěm eglefino
金枪鱼jīnqiāngyúm atún
金鱼jīnyúm pececito
f perca
鲤鱼lǐyúf carpa
鲇形目niánfǎng mùm bagre
qīngm caballa
鳝, 鳗shàn, mànf anguila
鲨鱼shāyúm tiburón
xuěm bacalao
鳐科yáo kēf raya
鳐目yáo mùf raya
鱿鱼yóuyúm calamar
鳟鱼zūnyúf trucha
章鱼zhāngyúm pulpo

甲壳纲动物jiǎkégāng dòngwùm crustáceo
龙虾lóngxiāf langoste
藤壶ténghúm cirrípedia
xièm cangrejo
小虾xiǎoxiāf gamba

刺胞动物cìbāo dòngwùm cnidaria
海葵hǎikuíf anémona
珊瑚shānhúm coral
水母, 海蜇shuǐmǔ, hǎizhéf medusa

软体动物ruǎntǐ dòngwùm molusco
f almeja
蚝, 牡蛎háo, mǔlìf ostra
扇贝shànbèif vieira
Now take the 鱼 test in Spanish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles