Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 西字典

西字典 | 天月年

Search dictionary :-

汉语拼音西班牙语
星期xīngqīf Semana
tiānm Dia
星期一xīngqīyīm lunes
星期二xīngqī`èrm martes
星期三xīngqīsānm miercoles
星期四xīngqīsìm jueves
星期五xīngqīwǔm viernes
星期六xīngqīliùm sabado
星期日xīngqīrìm domingo

niánm Año
yuèm Mes
一月yīyuèm enero
二月èryuèm febrero
三月sānyuèm marzo
四月sìyuèm abril
五月wǔyuèm mayo
六月liùyuèm junio
七月qīyuèm julio
八月bāyuèm agosto
九月jiǔyuèm septiembre
十月shíyuèm octubre
十一月shíyīyuèm noviembre
十二月shí`èryuèm diciembre

季节jìjiéf Estacion
春季chūnjìf Primavera
夏季xiàjìm Verano
秋季qiūjìm Otono
冬季dōngjìm Invierno
Now take the 天月年 test in Spanish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles