jonsay.co.uk
Language Dictionaries
西字典

西字典 | 卧室

Chinese
A to Z

汉语拼音西班牙语
卧室wòshìf habitación
壁橱bìchúm armario
抽屉chōutìm cajón
chuángm timbre
床单chuángdānf sábana
床垫chuángdiànm colchón
dēngf lámpara
dēngf luz
柜橱guìchúm armario
jìngm espejo
梳妆台shūzhuāngtáim tocador
衣橱yīchúm armario
羽绒被yǔróngbèim edredón
枕套zhěntàom almohadón
枕头zhěntouf almohada
汉语拼音西班牙语

Now take the 卧室 test in Spanish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles