jonsay.co.uk
Language Dictionaries
西字典

西字典 | 天文学

Chinese
A to Z

Image banner for the astronomy category
汉语拼音西班牙语
天文学tiānwénxuéf Astronomia
太阳tàiyángm Sol
行星xíngxīngm Planeta
水星shuǐxīngm Mercurio
金星jīnxīngm Venus
地球dìqiúf Tierra
火星huǒxīngm Marte
木星mùxīngm Júpiter
土星tǔxīngm Saturno
天王星tiānwángxīngm Urano
海王星hǎiwángxīngm Neptuno
冥王星míngwángxīngm Plutón
月球yuèqiúf Luna
卫星wèixīngm satélit

银河系yínhéxìf Via Láctea
宇宙yǔzhòum universo
星系xīngxìf galaxia
xīngf estrella
太阳系tàiyángxìm Sistema Solar
行星xíngxīngm planeta
彗星huìxīngm cometa
流星liúxīngm meteoro
流星雨liúxīngyǔf lluvia de meteoros
小行星xiǎoxíngxīngm asteroide

接眼jiēyǎnm ocular
放大fàngdàf aumento
孔径kǒngjìngf apertura
导星镜dǎo xīng jìngm anteojo buscador
滤色镜lǚsèjìngm filtro
jìngm espejo
透镜tòujìngf lupa
星星的亮度xīng xīng de liàng dùf magnitud

仙女座xiānnǚzuòf Andrómeda
唧筒座jītǒngzuòf Maquina Neumática
天燕座tiānyànzuòm Ave del Paraíso
宝瓶座bǎopíngzuòm Acuario
天鹰座tiānyīngzuòf Aguija
天坛座tiāntánzuòm Altar
白羊座báiyángzuòm Carnero o Aries
御夫座yùfūzuòm Cochero
牧夫座mùfūzuòm Boyero
雕具座diāojùzuòm Cincel
鹿豹座lùbàozuòf Jirafa
巨蟹座jùxièzuòm Cangrejo
猎犬座lièquǎnzuòLebreles
大犬座dàquǎnzuòm Can Mayor
小犬座xiǎoquǎnzuòm Can Menor
摩羯座mójiézuòm Capricornio
船底座chuándǐzuòf Quilla
仙后座xiānhòuzuòCassiopeia
半人马座bànrénmǎzuòm Centauro
仙王座xiānwángzuòm Cefeo
鲸鱼座jīngyúzuòf Bellena
堰蜓座yàntíngzuòm Camaleón
圆规座yuánguīzuòm Compàs
天鸽座tiāngēzuòf Paloma
后发座hòufāzuòf Coma Berenices
南冕座nán miǎnzuòf Corona Australis
北冕座běi miǎnzuòf Corona Boreal
乌鸦座wūyāzuòm Cuervo
巨爵座jùjuézuòf Copa
南十字座nán shízìzuòf Cruz del Sur
天鹅座tiānézuòm Cisne
海豚座hǎitúnzuòm Delfín
剑鱼座jiànyúzuòf Dorada
天龙座tiānlóngzuòm Dragón
小马座xiǎomǎzuòm Caballito
波江座bōjiāngzuòm Erídano
天炉座tiānlúzuòm Hornillo
双子座shuāngzizuòlos Gemelos
天鹤座tiānhèzuòf Grulla
武仙座wǔxiānzuòm Hércules
时钟座shízhōngzuòm Reloj
长蛇座chángshézuòf Hidra
水蛇座shuǐshézuòf Hidra Austral
印地安座yìndìānzuòm Indio
蝎虎座xiēhǔzuòm Lagarto
狮子座shīzizuòm León
小狮座xiǎoshīzuòm León Menor
天兔座tiāntùzuòf Liebre
天秤座tiānchèngzuòf Balanza
豺狼座cháilángzuòm Lobo
天猫座tiānmāozuòm Lince
天琴座tiānqínzuòf Lira
山案座shānànzuòf Mesa
显微镜座xiǎnwēijìngzuòm Microscopio
麒麟座qílínzuòm Unicornio
苍蝇座cāngyíngzuòf Mosca
矩尺座jǔchǐzuòf Escuadra
南极座nán jízuòm Octante
蛇夫座shéfūzuòm Ofiuco
猎戶座lièhùzuòm Orión
孔雀座kǒngquèzuòm Pavo
飞马座fēimǎzuòm Pegaso
英仙座yīngxiānzuòm Perseo
凤凰座fènghuángzuòm Fénix
绘架座huìjiàzuòm Pintor
双魚座shuāngyúzuòm Pecis
船尾座chuánwěizuòf Popa
罗盘座luópánzuòf Brujula
网罟座wǎnggǔzuòm Reticulo
天箭座tiānjiànzuòf Flecha
人马座rénmǎzuòm Sagitario
天蝎座tiānxiēzuòm Escorpion
玉夫座yùfūzuòm Escultor
盾牌座dùnpáizuòm Escudo
巨蛇座jùshézuòf Serpiente
六分仪座liùfēnyízuòm Sextante
金牛座jīnniúzuòm Tauro
望远镜座wàngyuǎnjìngzuòm Telescopio
三角座sānjiǎozuòm Triangulo
南三角座nán sānjiǎozuòm Triangulo Austral
杜鹃座dùjuānzuòm Tucan
大熊座dàxióngzuòf Osa Mayor
小熊座xiǎoxióngzuòf Osa Menor
船帆座chuánfānzuòf Velas
室女座shìnǚzuòm Virgo
飞鱼座fēiyúzuòm Pez Volador
狐狸座húxīngzuòm Zorro
汉语拼音西班牙语
View the 天文学 flashcards page


Now take the 天文学 test in Spanish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles