Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音葡萄牙语
武器wǔqìf arma
剑, 刀jiàn, dāof espada
dùnm escudo
短剑duǎnjiànm punhal
qiāngf arma de fogo
机枪jīqiāngf metralhadora
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáof lança
装甲zhuāngjiǎf armadura
面甲miànjiǎf viseira
盔甲kuījiǎf armadura Medieval
手榴弹shǒuliúdànf granada
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léif mina
坦克tǎnkèm tanque
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìm dispositive lançafoguetes
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāof katana
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngm bastão
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāof cimitarra
手枪shǒuqiāngf pistola
步枪bùqiāngf rifle, m fuzil
猎枪lièqiāngf espingarda
大炮dàpàom canhão
gōngm arco
十字弓, 弩shízìgōng, nǔf balestra
jiànf flecha
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànf seta
枪弹qiāngdànf bala
炸弹zhàdànf bomba
火箭huǒjiànm lança foguete
导弹dǎodànm míssil
Now take the 武器 test in Portuguese

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
神话
宗教
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
形容词

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles