Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 亲属

Search dictionary :-

汉语拼音葡萄牙语
亲属qīn shǔm/f parente
家, 家庭jiā, jiā tíngf família
朋友péng yǒum amiga, f amiga
母亲mǔ qīnm mãe
父亲fù qīnm pai
儿童ér tóngf criança
儿子ér zim filho
女儿nǚ`érf filha
姐, 妹jiě, mèif irmã
兄弟xiōngdìm irmão
婴儿yīng`ērm/f neném, m/f nenê, m/f bebê
祖父zǔ fúm avô
爷爷yé yém vovô
祖母zǔmǔf avó
奶奶zǔmǔnǎi nǎif avó, f vovó
孙女sūn nǚf neta
孙子sūn zim neto
丈夫zhàng fum marido, m esposo
侄子zhí zim sobrinho
侄女zhí nǚf sobrinha
姻亲yīn qīnmpl sogros
岳母yuè mǔf sogra
岳父yuè fùf sogro
女婿nǚ xùm genro
儿媳ér xíf nora
Now take the 亲属 test in Portuguese

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
神话
宗教
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
形容词

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles