jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 亲属

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
神话
宗教
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
形容词
Search dictionary :-

汉语拼音葡萄牙语
亲属qīn shǔm/f parente
家, 家庭jiā, jiā tíngf família
朋友péng yǒum amiga, f amiga
母亲mǔ qīnm mãe
父亲fù qīnm pai
儿童ér tóngf criança
儿子ér zim filho
女儿nǚ`érf filha
姐, 妹jiě, mèif irmã
兄弟xiōngdìm irmão
婴儿yīng`ērm/f neném, m/f nenê, m/f bebê
祖父zǔ fúm avô
爷爷yé yém vovô
祖母zǔmǔf avó
奶奶zǔmǔnǎi nǎif avó, f vovó
孙女sūn nǚf neta
孙子sūn zim neto
丈夫zhàng fum marido, m esposo
侄子zhí zim sobrinho
侄女zhí nǚf sobrinha
姻亲yīn qīnmpl sogros
岳母yuè mǔf sogra
岳父yuè fùf sogro
女婿nǚ xùm genro
儿媳ér xíf nora
汉语拼音葡萄牙语
Now take the 亲属 test in Portuguese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles