jonsay.co.uk
Language Dictionaries
葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 哺乳动物

Chinese

汉语拼音葡萄牙语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùm mamífero
食肉动物shíròu dòngwùm carnívoro
食草动物shícǎo dòngwùm herbívoro
食虫动物shíchóng dòngwùm insectívoro
杂食动物záshí dòngwùm omnívoro

白鼬báiyòum furão
斑马bānmǎf zebra
穿山甲chuān shān jiǎm Pangolim
刺猬cìwèim ouriço
长颈路chángjǐnglùf girafa
河马hémǎm hipopótamo
f raposa
黑豹hēibàof pantera
海豹hǎibàof foca
海狮hǎishīm leão-marinho
海象hǎixiàngf morsa
m tigre
黄鼬huángyòuf doninha
huānm texugo
lángm lobo
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngm gnu
羚羊língyángm antílope
鬣狗liègǒuf hiena
骆驼luòtuom camelo
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó f lhama
m uapiti
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom jaguar
犰狳qiúyúm tatu
食蚁兽shíyǐshòum tamanduá
狮子shīzim leão
水牛shuǐniúm búfalo
水獭shuǐtǎf lontra
m coelho
犀牛xīniúm rinoceronte
xiàngm elefante
*母象mǔxiàngf vaca
野牛yěniúm bisonte
野兔yětùf lebre
野猪yězhūm javalí
鼹鼠yǎnshǔf toupeira
cháim chacal
鼩鼱qú jīngm musaranho

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùm roedor
仓鼠cāngshǔm hamster
大鼠dàshǔm rato
旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔf marmota
豪猪háozhūm porco-espinho
河狸hélím castor
松鼠sōngshǔm esquilo
沙鼠shā shǔm gerbilo
shǔm camundongo
豚鼠túnshǔm porquinho-da-índia, f cobaia

类人猿lèirényuánm macaco
长臂猿chángbìyuángibão
大猩猩dàxīngxīngm gorila
黑猩猩hēixīngxīngm chimpanzé
猩猩xīngxīngorangotango

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm primata
狒狒fèifèim babuíno
hóum macaco
猕猴mí hóum macaco-rhesus

有袋动物yǒu dài dòngwùm marsupial
袋鼠dàishǔm canguru
树袋熊shùdàixióngm coala
负鼠fù shǔf didelphimorphia

xióngm urso
北极熊běijíxióngm urso polar
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngm/f panda
棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng m urso-pardo
浣熊huàn xióng m mão-pelada

gǒum cão
鹿m veado, m cervo
m burro
māom gato
m cavalo
niúf vaca
*母牛mǔniúf vaca
山羊shānyángf cabra
yángf ovelha
zhūm porco
*公猪gōngzhūm javalí

jīngm Cetáceo
海豚hǎitúnm golfinho
虎鲸hǔjīngf orca
鲸鱼jīngyúf baleia
鼠海豚shǔhǎitúnm boto
汉语拼音葡萄牙语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Portuguese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles