jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 哺乳动物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
神话
宗教
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
形容词
Search dictionary :-

汉语拼音葡萄牙语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùm mamífero
食肉动物shíròu dòngwùm carnívoro
食草动物shícǎo dòngwùm herbívoro
食虫动物shíchóng dòngwùm insectívoro
杂食动物záshí dòngwùm omnívoro

白鼬báiyòum furão
斑马bānmǎf zebra
穿山甲chuān shān jiǎm Pangolim
刺猬cìwèim ouriço
长颈路chángjǐnglùf girafa
河马hémǎm hipopótamo
f raposa
黑豹hēibàof pantera
海豹hǎibàof foca
海狮hǎishīm leão-marinho
海象hǎixiàngf morsa
m tigre
黄鼬huángyòuf doninha
huānm texugo
lángm lobo
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngm gnu
羚羊língyángm antílope
鬣狗liègǒuf hiena
骆驼luòtuom camelo
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó f lhama
m uapiti
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàom jaguar
犰狳qiúyúm tatu
食蚁兽shíyǐshòum tamanduá
狮子shīzim leão
水牛shuǐniúm búfalo
水獭shuǐtǎf lontra
m coelho
犀牛xīniúm rinoceronte
xiàngm elefante
 • 母象
 • mǔxiàngf vaca
  野牛yěniúm bisonte
  野兔yětùf lebre
  野猪yězhūm javalí
  鼹鼠yǎnshǔf toupeira
  cháim chacal
  鼩鼱qú jīngm musaranho

  啮齿目动物nièchǐmù dòngwùm roedor
  仓鼠cāngshǔm hamster
  大鼠dàshǔm rato
  旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔf marmota
  豪猪háozhūm porco-espinho
  河狸hélím castor
  松鼠sōngshǔm esquilo
  沙鼠shā shǔm gerbilo
  shǔm camundongo
  豚鼠túnshǔm porquinho-da-índia, f cobaia

  类人猿lèirényuánm macaco
  长臂猿chángbìyuángibão
  大猩猩dàxīngxīngm gorila
  黑猩猩hēixīngxīngm chimpanzé
  猩猩xīngxīngorangotango

  灵长目动物língzhǎngmù dòngwùm primata
  狒狒fèifèim babuíno
  hóum macaco
  猕猴mí hóum macaco-rhesus

  有袋动物yǒu dài dòngwùm marsupial
  袋鼠dàishǔm canguru
  树袋熊shùdàixióngm coala
  负鼠fù shǔf didelphimorphia

  xióngm urso
  北极熊běijíxióngm urso polar
  大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngm/f panda
  棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng m urso-pardo
  浣熊huàn xióng m mão-pelada

  gǒum cão
  鹿m veado, m cervo
  m burro
  māom gato
  m cavalo
  niúf vaca
 • 母牛
 • mǔniúf vaca
  山羊shānyángf cabra
  yángf ovelha
  zhūm porco
 • 公猪
 • gōngzhūm javalí

  jīngm Cetáceo
  海豚hǎitúnm golfinho
  虎鲸hǔjīngf orca
  鲸鱼jīngyúf baleia
  鼠海豚shǔhǎitúnm boto
  汉语拼音葡萄牙语
  Now take the 哺乳动物 test in Portuguese


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles