jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 鱼

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
神话
宗教
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
形容词
Search dictionary :-

汉语拼音葡萄牙语
m peixe
有壳的水生动物yǒuqiàode shuǐshēng dòngwùm crustáceo
大比目鱼bǐmùyúm linguado
蝙鱼biān yúf brema
大比目鱼dàbǐmùyúm hipoglosso
diéf solha
鲱鱼fēiyúm arenque
狗鱼gǒuyúm lúcio
guīm salmão
黑线鳕hēixiànxuěm hadoque
金枪鱼jīnqiāngyúm atum
金鱼jīnyúm peixe-dourado
f perca
鲤鱼lǐyúf carpa
鲇形目niánfǎng mùbagre
qīngf cavala
鳝, 鳗shàn, mànf enguia
鲨鱼shāyúm tubarão
鲦鱼(一种小淡水鱼)tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)m peixinho
小无须鳕xiǎo wú xū xuěf pescada-marlonga
xuěm bacalhau
鳐科yáo kēf arraia
鳐目yáo mùf raia
鱿鱼yóuyúf lula
鳟鱼zūnyúf truta
章鱼zhāngyúm polvo

甲壳纲动物jiǎkégāng dòngwùm crustáceo
龙虾lóngxiām lagosta
藤壶ténghúf craca
xièm caranguejo
小虾xiǎoxiām camarão

刺胞动物cìbāo dòngwùf cnidaria
珊瑚shānhúm coral
水母, 海蜇shuǐmǔ, hǎizhéf água-viva

软体动物ruǎntǐ dòngwùm molusco
m clame
蚝, 牡蛎háo, mǔlìf ostra
扇贝shànbèif vieira
汉语拼音葡萄牙语
Now take the 鱼 test in Portuguese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles