jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 说明

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
神话
宗教
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
形容词
Search dictionary :-

汉语拼音葡萄牙语
说明shuōmíngf indicação
方向fāngxiàngf indicação
这里zhèlǐaqui
往哪里wǎng nàlǐ
在那边zài nà biānpor ali, lá
běim norte
nánm sul
dōngm leste
西m oeste
东北dōngběim nordeste
西北xīběim nordoeste
东南dōngnánm sudeste
西南xīnánm sudoeste
左边zuǒbiānesquerdo
公正gōngzhèngdireita
上面shàngmiànacima
下面xiàmiànabaixo
向上的xiàngshàngdepara cima
向下的xiàng xià depara baixa
正面zhèngmiànfrente, dianteiro
后面hòumiànatrás
对面duìmiànoposto
里面lǐmiànm interior, dentro de
外面wàimiànm exterior, fora de
jìnvizinho
yuǎndistante, longe
面积miànjìf zone
邻近línjìnf proximidade
附近fùjìnem volta
汉语拼音葡萄牙语
Now take the 说明 test in Portuguese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles