Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 说明

Search dictionary :-

汉语拼音葡萄牙语
说明shuōmíngf indicação
方向fāngxiàngf indicação
这里zhèlǐaqui
往哪里wǎng nàlǐ
在那边zài nà biānpor ali, lá
běim norte
nánm sul
dōngm leste
西m oeste
东北dōngběim nordeste
西北xīběim nordoeste
东南dōngnánm sudeste
西南xīnánm sudoeste
左边zuǒbiānesquerdo
公正gōngzhèngdireita
上面shàngmiànacima
下面xiàmiànabaixo
向上的xiàngshàngdepara cima
向下的xiàng xià depara baixa
正面zhèngmiànfrente, dianteiro
后面hòumiànatrás
对面duìmiànoposto
里面lǐmiànm interior, dentro de
外面wàimiànm exterior, fora de
jìnvizinho
yuǎndistante, longe
面积miànjìf zone
邻近línjìnf proximidade
附近fùjìnem volta
Now take the 说明 test in Portuguese

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
神话
宗教
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
形容词
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles