jonsay.co.uk
Language Dictionaries
葡萄牙字典

葡萄牙字典 | 天文学

Chinese

Image banner for the astronomy category
汉语拼音葡萄牙语
天文学tiānwénxuéf astronomia
太阳tàiyángm sol
行星xíngxīngm planeta
水星shuǐxīngm Mercúrio
金星jīnxīngf Vênus
地球dìqiúf Terra
火星huǒxīngMarte
木星mùxīngJúpiter
土星tǔxīngm Saturno
天王星tiānwángxīngm Urano
海王星hǎiwángxīngm Netuno
冥王星míngwángxīngPlutão
月球yuèqiúf Lua
卫星wèixīngm satélite

银河系yínhéxìf Via Láctea
宇宙yǔzhòum universo
星系xīngxìf galáxia
xīngf estrela
太阳系tàiyángxìf Sistema Solar
行星xíngxīngm planeta
彗星huìxīngm cometa
流星liúxīngm meteoro
流星雨liúxīngyǔf chuva de meteoros
小行星xiǎoxíngxīngm asteróide

望远镜wàngyuǎnjìngm telescópio
接眼jiēyǎnlente ocular
巴洛透镜bā luò tòu jìnglente de barlow
牛顿望远镜niúdùn wàngyuǎnjìngm telescópio newtoniano
多布森望远镜duōbùsēn wàngyuǎnjìngm telescópio de dobson
放大fàngdàm aumento
孔径kǒngjìngf abertura
滤色镜lǚsèjìngm filtro
jìngm espelho
透镜tòujìngf lente
星星的亮度xīng xīng de liàng dùf magnitude

仙女座xiānnǚzuòf Andrômeda
唧筒座jītǒngzuòf Bomba de Ar
天燕座tiānyànzuòf Ave do Paraíso
宝瓶座bǎopíngzuòm Aquário
天鹰座tiānyīngzuòf Águia
天坛座tiāntánzuòm Altar
白羊座báiyángzuòf Áries
御夫座yùfūzuòm Cocheiro
牧夫座mùfūzuòm Pastor
雕具座diāojùzuòm Buril de Escultor
鹿豹座lùbàozuòf Girafa
巨蟹座jùxièzuòm Câncer
猎犬座lièquǎnzuòm Cães de Caça
大犬座dàquǎnzuòm Cão Maior
小犬座xiǎoquǎnzuòm Cão Menor
摩羯座mójiézuòm Carpricórnio
船底座chuándǐzuòf Quilha
仙后座xiānhòuzuòf Cassiopéia
半人马座bànrénmǎzuòm Centauro
仙王座xiānwángzuòCefeu
鲸鱼座jīngyúzuòf Baleia
堰蜓座yàntíngzuòm Camaleão
圆规座yuánguīzuòm Compasso
天鸽座tiāngēzuòf Pomba
后发座hòufāzuòf Cabeleira
南冕座nán miǎnzuòf Coroa Austral
北冕座běi miǎnzuòf Coroa Boreal
乌鸦座wūyāzuòm Corvo
巨爵座jùjuézuòf Taça
南十字座nán shízìzuòm Cruzeiro do Sul
天鹅座tiānézuòm Cisne
海豚座hǎitúnzuòDelfim
剑鱼座jiànyúzuòm Dourado
天龙座tiānlóngzuòm Dragão
小马座xiǎomǎzuòf Cabeça de Cavalo
波江座bōjiāngzuòm Eridano
天炉座tiānlúzuòm Forno
双子座shuāngzizuòm Gêmeos
天鹤座tiānhèzuòm Grou
武仙座wǔxiānzuòm Hércules
时钟座shízhōngzuòm Relógio
长蛇座chángshézuòf Cobra Fêmea
水蛇座shuǐshézuòf Cobra Macho
印地安座yìndìānzuòm Índio
蝎虎座xiēhǔzuòm Lagarto
狮子座shīzizuòm Leão
小狮座xiǎoshīzuòm Leão Menor
天兔座tiāntùzuòf Lebre
天秤座tiānchèngzuòf Libra
豺狼座cháilángzuòm Lobo
天猫座tiānmāozuòm Lince
天琴座tiānqínzuòf Lira
山案座shānànzuòf Montanha da Mesa
显微镜座xiǎnwēijìngzuòm Microscópio
麒麟座qílínzuòm Unicórnio
苍蝇座cāngyíngzuòf Mosca
矩尺座jǔchǐzuòf Régua
南极座nán jízuòm Octante
蛇夫座shéfūzuòm Ofiúco
猎戶座lièhùzuòm Órion
孔雀座kǒngquèzuòm Pavão
飞马座fēimǎzuòm Pégaso
英仙座yīngxiānzuòm Perseu
凤凰座fènghuángzuòFênix
绘架座huìjiàzuòm Cavalete do Pinto
双魚座shuāngyúzuòm Peixis
船尾座chuánwěizuòf Popa
罗盘座luópánzuòf Bússola
网罟座wǎnggǔzuòm Retículo
天箭座tiānjiànzuòf Flecha
人马座rénmǎzuòm Sagitário
天蝎座tiānxiēzuòm Escorpião
玉夫座yùfūzuòm Escultor
盾牌座dùnpáizuòm Escudo
巨蛇座jùshézuòf Serpente
六分仪座liùfēnyízuòm Sextante
金牛座jīnniúzuòm Touro
望远镜座wàngyuǎnjìngzuòm Telescópio
三角座sānjiǎozuòm Triângulo
南三角座nán sānjiǎozuòm Triângulo Austral
杜鹃座dùjuānzuòm Tucano
大熊座dàxióngzuòf Ursa Maior
小熊座xiǎoxióngzuòf Ursa Menor
船帆座chuánfānzuòf Vela
室女座shìnǚzuòf Virgem
飞鱼座fēiyúzuòm Peixe Voador
狐狸座húxīngzuòf Raposa
汉语拼音葡萄牙语
View the 天文学 flashcards page


Now take the 天文学 test in Portuguese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles