jonsay.co.uk
Language Dictionaries
波兰字典

波兰字典 | 度量衡

Chinese

汉语拼音波兰语
度量衡dùliànghéngm miary i wagi
zhòngf waga
弥撒mísaf masa
英石yīngshím kamień
bàngm funt
盎司àngsīf uncja
m gram
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnm kilogram
毫克háokèm milligram

温度wēndùf temperatura
花式温度计huáshì wēndùjìf fahrenheita
摄氏度shèshìdùf celsjusza
摄氏度shèshìdùf celsjusza
量度liàngdùm wymiar
沸点fèidiǎnf temperatura wrzenia
冰点bīngdiǎnf temperatura krzepnięcia
沸腾fèiténgwrzącie
冰冷bīnglěngkrzepnięcie

体积tǐjìm objętość
shēngm litr
毫升háoshēngm mililitr
品脱pǐntuōm pół kwarty
加仑jiālúnm galon
立方米lìfāngmǐm metr sześcienny

尺寸chǐcùnm wymiar
距离jùlím odległość
毫米háomǐm milimetr
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm centymetr
米, 公尺mǐ, gōngchǐm metr
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm kilometr
英寸yīngcùnm cal
m jard
英里yīnglǐf mila
汉语拼音波兰语

Now take the 度量衡 test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles