Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 波兰字典

波兰字典 | 度量衡

Search dictionary :-

汉语拼音波兰语

度量衡dùliànghéngm miary i wagi
zhòngf waga
弥撒mísaf masa
英石yīngshím kamień
bàngm funt
盎司àngsīf uncja
m gram
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnm kilogram
毫克háokèm milligram

温度wēndùf temperatura
花式温度计huáshì wēndùjìf fahrenheita
摄氏度shèshìdùf celsjusza
摄氏度shèshìdùf celsjusza
量度liàngdùm wymiar
沸点fèidiǎnf temperatura wrzenia
冰点bīngdiǎnf temperatura krzepnięcia
沸腾fèiténgwrzącie
冰冷bīnglěngkrzepnięcie

体积tǐjìm objętość
shēngm litr
毫升háoshēngm mililitr
品脱pǐntuōm pół kwarty
加仑jiālúnm galon
立方米lìfāngmǐm metr sześcienny

尺寸chǐcùnm wymiar
距离jùlím odległość
毫米háomǐm milimetr
厘米, 公分límǐ, gōngfēnm centymetr
米, 公尺mǐ, gōngchǐm metr
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐm kilometr
英寸yīngcùnm cal
m jard
英里yīnglǐf mila
Now take the 度量衡 test in Polish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
时间

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles