jonsay.co.uk
Language Dictionaries
波兰字典

波兰字典 | 形状

Chinese

Image banner for the shapes category
汉语拼音波兰语
形状xíngzhuàngm kształt
八边形bābiānxíngm ośmiokąt
波浪形bōlàngxíngf fala
长方形chángfāngxíngm prostokąt
管状guān zhàngf rura
m luk
角锥体jiǎozhuītǐf piramida
立方体lìfāngtǐm sześcian
菱形língxíngm romb
六边形liùbiānxíngm sześciokąt
螺旋形luóxuánxíngf spirala
卵形luǎnxíngm owal
píngpłaski
平面píngmiànf płaszczyzna
七边形qībiānxíngsiedmiokąt
曲线qǔxiànf krzywa
球体qiútǐf kula
三角形sānjiǎoxíngm trójkąt
五边形wǔbiānxíngm pięciokąt
线xiànf linia
圆顶状yuán dǐng xíngf kopuła
yuánnt koło
圆柱体yuánzhùtǐm walec
圆锥体yuánzhuītǐm stożek
正方形zhèngfāngxíngnt pudełko
正方形zhèngfāngxíngm kwadrat
汉语拼音波兰语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles