Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 波兰字典

波兰字典 | 植物

Search dictionary :-

汉语拼音波兰语

植物zhíwùf roślina
cǎof trawa
草本植物cǎoběn zhíwùnt ziele
huām kwiat
蕨类juélèim paproć
树, 木shù, mùnt drzewo
蔬菜shūcàint warzywo
水果shuǐguǒm owoc
仙人掌xiānrénzhǎngm kaktus

m cierń
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shùm rumpel
gēnm korzeń
花萼huāènt działki kielicha
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngf szypułka
花冠huā guànm płatek korony
花柱huā zhùf szyjka
huām kwiat
花瓣huābànm płatek
花粉huāfěnm pylek kwiatowy
jīngm ogonek liściowy
jīngf łodyga
皮孔pí kǒngf przetchlinka
球茎qiújìngf cebulka
树皮shùpíf kora
树枝shùzhīm gałąż
雄蕊xióng ruǐm pręcik
m pąk
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùm ogonek
m liść
子房zǐ fángf yalążnia
柱头zhù tóunt znamię
Now take the 植物 test in Polish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
时间

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles