jonsay.co.uk
Language Dictionaries
波兰字典

波兰字典 | 植物

Chinese

汉语拼音波兰语
植物zhíwùf roślina
cǎof trawa
草本植物cǎoběn zhíwùnt ziele
huām kwiat
蕨类juélèim paproć
树, 木shù, mùnt drzewo
蔬菜shūcàint warzywo
水果shuǐguǒm owoc
仙人掌xiānrénzhǎngm kaktus

m cierń
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shùm rumpel
gēnm korzeń
花萼huāènt działki kielicha
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngf szypułka
花冠huā guànm płatek korony
花柱huā zhùf szyjka
huām kwiat
花瓣huābànm płatek
花粉huāfěnm pylek kwiatowy
jīngm ogonek liściowy
jīngf łodyga
皮孔pí kǒngf przetchlinka
球茎qiújìngf cebulka
树皮shùpíf kora
树枝shùzhīm gałąż
雄蕊xióng ruǐm pręcik
m pąk
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùm ogonek
m liść
子房zǐ fángf yalążnia
柱头zhù tóunt znamię
汉语拼音波兰语

Now take the 植物 test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles