jonsay.co.uk
Language Dictionaries
波兰字典

波兰字典 | 号码

Chinese

汉语拼音波兰语
号码hàomǎf liczba

jeden
èrdwa
sāntrzy
cztery
pięć
liùsześć
siedem
osiem
jiǔdziewięć
shídziesięć
十一shíyījedenaście
十二shí`èrdwanaście
十三shísāntrzynaście
十四shísìczternaście
十五shíwǔpiętnaście
十六shíliùszesnaście
十七shíqīsiedemnaście
十八shíbāosiemnaście
十九shíjiǔdziewiętnaście
二十èrshídwadzieścia
二十一èrshíyīdwadyieścia jeden
二十二èrshí`èrdwadyieścia dwa
三十sānshítrzydzieści
三十一sānshíyītrzydzieści jeden
三十二sānshí`èrtrzydzieści dwa
四十sìshíczterdzieści
四十一sìshíyīczterdzieści jeden
四十二sìshí`èrczterdzieści dwa
五十wǔshípięćdziesiąt
五十一wǔshíyīpięćdziesiąt jeden
六十liǔshísześćdziesiąt
六十一liǔshíyīsześćdziesiąt jeden
七十qīshísiedemdziesiąt
七十一qīshíyīsiedemdziesiąt jeden
八十bāshíosiemdziesiąt
八十一bāshíyīosiemdziesiąt jeden
九十jiǔshídziewięćdziesiąt
九十一jiǔshíyīdziewięćdziesiąt jeden
一百yībǎisto
一百零一yībǎi líng yīsto jeden
一百零二yībǎi líng èrsto dwa
二百èrbǎidwieści
二百零一èrbǎi líng yīdwieści jeden
三百sānbǎitrzysta
四百sìbǎiczterysta
五百wǔbǎipięćset
六百liùbǎisześćet
七百qībǎisiedemset
八百bābǎiosiemset
九百jiǔbǎidziewięćset
一千yīqiāntysiąc
二千èrqiāndwa tysiące
三千sānqiāntrzy tysiące
四千sìqiāncztery tysiące
五千wǔqiānpięć tysięcy
六千liùqiānsześć tzsięcy
七千qīqiānsiedem tzsięcy
八千bāqiānosiem tzsięcy
九千jiǔqiāndziewięć tzsięcy
一万yīwàndziesięć tysięcy
十万shíwànsto tysięcy
一百万yībǎiwànmilion
一千万yīqiānwàndziesięć milionów
一亿yīyìsto milionów
十亿shíyìmiliard
一百亿yī bǎi yìdziesięć miliardów
万亿wàn yìbilion

汉语拼音波兰语

Now take the 号码 test in Polish


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles