jonsay.co.uk
Language Dictionaries
波兰字典

波兰字典 | 自然界

Chinese

Image banner for the nature category
汉语拼音波兰语
自然界zìránjièf natura
赤道chìdàom równik
半球bànquíf półkula
纬度wěidùm szerokość geograficzna
经度jīngdùm długość geograficzna
北极běijím biegun północny
南极nánjím biegun południowy
北回归线běi huíguīxiànm Zwrotnik Raka
南回归线nán huíguīxiànm Zwrotnik Koziorożca

天气tiānqìf pogoda
气象学qìxiàngxuéf meteorologia
暴风雪bàofēngxuěm zamieć
暴风雨bàofēngyǔf nawałnica
bīngm lód
*冰雹bīngbáof gradzina
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém lodowiec
冰柱bīngzhùm sopel
彩虹cǎihōngf tęcza
大风dàfēngf wichura
大风dàfēngm szkwał
大气, 空气dàqì, kōngqìf atmosfera
fēngm wiatr
风暴fēngbàof burza
飓风jùfēngm huragan
léim grzmot
闪电shǎndiànf błyskawica
台风táifēngm tajfun
*阳光yángguāngnt słońce
微风wēifēngm wiaterek
f mgła
旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánm cyklon
旋风xuànfēngf trąba powietrzna
xuěm śnieg
雪堆xuěduīf yaspa śnieżna
yúnf chmura
云雾yúnwùf mgła
m deszcz
雨夹雪yǔjiāxuěm śnieg z deszczem

shuǐf woda
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém lodowiec
cháof fala
hǎint morze
海啸hǎixiàont tsunami
海峡hǎixiám bełt
f rzeka
洪水hóngshuǐm powódż
nt jezioro
间歇泉jiàn xíe quánm gejzer
làngf fala
浪涛làngtāom puchnąć
流, 水流liú, shuǐliúm prąd
瀑布pùbùm wodospad
quánnt źródło
三角洲sānjiǎozhōuf delta rzeki
小河, 溪xiǎohé, xīm potok
小河xiǎohém strumień
泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúf laguna
旋涡xuánwōm wir
洋, 海洋yáng, hǎiyángm ocean

地球dìqiúf ziemia
丛林, 密林cónglín, mìlínf dżungla
大山洞dà shāndòngf pieczara
大陆, 大洲dàlù, dàzhōum kontynent
地沟dìgōum rów
地下的dìxiàdem podziemny
地震dìzhènnt trzęsienie ziemi
腐蚀fǔshíf erozja
海岸线hǎi`ànxiànnt wybrzeże
海岛hǎidǎof wyspa
海滩hǎitānf plaża
火山huǒshānm wulkan
火山口huǒshānkǒum krater
降落, 平息jiàngluò, píngxīnt osiadanie
巨砾jùlìm otoczak
矿泉kuàngquánnt gorące źródło
卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshím kamyk
绿洲lùzhōuf oaza
nt błoto
泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎnggleba
黏土, 泥土niántǔ, nítǔf glina
平川píngchuānf równina
喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánm gejzer
森林sēnlínm las
石灰岩shíhuīyánm wapień
石头shítoum kamień
树林shùlínm las
shām piasek
沙漠shāmòf pustynia
山, 山岳shān, shānyuèf góra
山崩, 地滑shānbēng, dìhuám osuwisko
山洞shāndòngf jaskinia
山顶shāndǐngm szczyt
山峰shānfēngm szczyt
沙岩shāyánm piaskowiec
深谷shēngǔm wąwóz
土地tǔdìm ląd
小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngnt wzgórze
溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔf dolina
悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìm klif
yánf skała
岩石, 大石yánshí, dàshíf skała
震动zhèndòngm wstrząs
钟乳石zhōng rǔ shíf sopleńca
石笋shí sǔnm stalagmit
地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài f płyta
汉语拼音波兰语
View the 自然界 flashcards page


Now take the 自然界 test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles