Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 波兰字典

波兰字典 | 昆虫

Search dictionary :-

汉语拼音波兰语

昆虫kūnchóngm owad
jiǎnm kokon

苍蝇cāngyíngf mucha
éf ćma
蝴蝶húdiém motyl
黄蜂huángfēngf osa
毛虫máochóngf gąsienica
蚂蚁máyǐf mrówka
蜜蜂mìfēngf pszczoła
蜻蜓qīngtíngf ważka
rùim komar brzęczący
wénm komar
蜈蚣wúgōngskorki
蟋蟀xīshuàim świerszcz
蝎子xiēzim skorpion
小昆虫xiǎo kūnchóngm robak
蚱蜢zhàměngm konik polny
蛀木虫zhùmùchóngnt kornikowate
蟑螂zhānglángm karaluch
蜘蛛zhīzhūm pająk
Now take the 昆虫 test in Polish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
时间

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles