jonsay.co.uk
Language Dictionaries
波兰字典

波兰字典 | 颜色

Chinese

汉语拼音波兰语
颜色yán sèm kolor, f barwa
原色yuánsèf barwa podstawowa
白色bái sèf biel, f białość
橙色chéng sèm pomarańcz
粉色fěnsèm róż
红色hóng sèf czerwień
黑色hēi sèf czerń
灰色hūi sèf szarość
黄色huáng sèf żółć
蓝色lán sènt niebieski
绿色lǜ sèf zieleń
棕色zōng sèn brąz
紫色zǐ sèm fiolet
汉语拼音波兰语

Now take the 颜色 test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles