Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 挪威字典

挪威字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

武器wǔqìnt våpen
剑, 刀jiàn, dāont sverd
dùnnt skjold
短剑duǎnjiànm dolk
qiāngnt gevær
机枪jīqiāngnt maskingevær
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáom/f lanse
装甲zhuāngjiǎnt panser, m rustning
面甲miànjiǎm visir
盔甲kuījiǎm rustning
手榴弹shǒuliúdànm granat
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léim/f mine
坦克tǎnkèm tanks
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìm/f rakettkaster
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāom katana
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāom/f krumsabel
手枪shǒuqiāngm pistol
步枪bùqiāngnt gevær
猎枪lièqiāngm/f hagle
大炮dàpàom kanon
gōngm bue
十字弓, 弩shízìgōng, nǔm/f armbrøst
jiànm pil
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànm bolt
枪弹qiāngdànm/f kule
炸弹zhàdànm/f bombe
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiànm/f huggert
火箭huǒjiànm rakett
导弹dǎodànnt missil
Now take the 武器 test in Norwegian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles