jonsay.co.uk
Language Dictionaries
挪威字典

挪威字典 | 时间

Chinese

汉语拼音挪威语
时间shíjiānm/f tid
miǎont sekund
fēnnt minutt
小时xiǎoshím time
tiānm dag
星期, 周xīngqī, zhōum/f uke
两星期liǎng xīngqīmpl fjorten dager
yuèm måned
niánnt år
十年shíniánnt tiår
一千年yìqiānniánnt årtusen

昨天zuó tiāni går
今天jīn tiāni dag
明天míng tiāni morgen
汉语拼音挪威语

Now take the 时间 test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles