jonsay.co.uk
Language Dictionaries
挪威字典

挪威字典 | 宗教

Chinese

汉语拼音挪威语
宗教zōngjiàom religion
宗教的zōngjiào dereligiøs
恶魔èmóm demon
布道bùdàopreke
忏悔chànhuǐm syndsbekjennelse
忏悔室chànhuǐshìnt skrifte
崇拜者chóngbàizhěm tilbeder
赐福cìfúsigne
大主教dàzhǔjiàom erkebiskop
地狱dìyùnt helvete
m buddha
佛教fójiàom buddhisme
棺材guāncaim/f kiste
敬奉jìngfèngm tilbedelse
基督jīdūKristus
基督教jīdūjiàom kristendom
基督徒jīdūtúm kristen
教区牧师jiàoqū mùshīm sogneprest
教堂jiàotángm/f kirke
拉比lābǐm rabbiner
墓地mùdìm kirkegård
穆斯林mùsīlínm/f muslim
庙宇miàoyǔnt tempel
女神nǚshénm/f gudinne
普遍徒pǔbiàntúm katolikk
祈祷qídǎobe
祈祷文qídǎowénm bønn
清真寺qīngzhēnsìm moske
撒旦sādànm satan
撒旦sādànm djevel
僧侣sēnglǚm munk
司铎, 牧师sīduó, mùshīm prest
上帝shàngdìm gud
上帝的shàngdìdegudelig
圣地shèngdìnt helgenskrin
圣经shèngjīngm/f skrift
圣洁的shèngjiédehellig
圣职shèngzhínt presteskap
神父shénfùm fader
神谕shényùnt orakel
使徒shǐtúm apostel
天使tiānshǐm engel
天堂tiāntángm himmel
幸事xìngshìm velsignelse
信徒xìntúm disippel
洗礼xǐlǐm dåp
修女xiūnǚm/f nonne
小教堂xiǎo jiàotángnt bedehus
犹太的yóutàidejødisk
犹太人yóutàirénm jøde
预言家yùyánjiām profet
主教zhǔjiàom biskop
汉语拼音挪威语

Now take the 宗教 test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles