jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 宗教

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

宗教zōngjiàom religion
宗教的zōngjiào dereligiøs
恶魔èmóm demon
布道bùdàopreke
忏悔chànhuǐm syndsbekjennelse
忏悔室chànhuǐshìnt skrifte
崇拜者chóngbàizhěm tilbeder
赐福cìfúsigne
大主教dàzhǔjiàom erkebiskop
地狱dìyùnt helvete
m buddha
佛教fójiàom buddhisme
棺材guāncaim/f kiste
敬奉jìngfèngm tilbedelse
基督jīdūKristus
基督教jīdūjiàom kristendom
基督徒jīdūtúm kristen
教区牧师jiàoqū mùshīm sogneprest
教堂jiàotángm/f kirke
拉比lābǐm rabbiner
墓地mùdìm kirkegård
穆斯林mùsīlínm/f muslim
庙宇miàoyǔnt tempel
女神nǚshénm/f gudinne
普遍徒pǔbiàntúm katolikk
祈祷qídǎobe
祈祷文qídǎowénm bønn
清真寺qīngzhēnsìm moske
撒旦sādànm satan
撒旦sādànm djevel
僧侣sēnglǚm munk
司铎, 牧师sīduó, mùshīm prest
上帝shàngdìm gud
上帝的shàngdìdegudelig
圣地shèngdìnt helgenskrin
圣经shèngjīngm/f skrift
圣洁的shèngjiédehellig
圣职shèngzhínt presteskap
神父shénfùm fader
神谕shényùnt orakel
使徒shǐtúm apostel
天使tiānshǐm engel
天堂tiāntángm himmel
幸事xìngshìm velsignelse
信徒xìntúm disippel
洗礼xǐlǐm dåp
修女xiūnǚm/f nonne
小教堂xiǎo jiàotángnt bedehus
犹太的yóutàidejødisk
犹太人yóutàirénm jøde
预言家yùyánjiām profet
主教zhǔjiàom biskop
汉语拼音挪威语

Now take the 宗教 test in Norwegian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles