Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 挪威字典

挪威字典 | 亲属

Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

亲属qīn shǔm slektning
家, 家庭jiā, jiā tíngm familie
朋友péng yǒum venn
母亲mǔ qīnm/f mor
父亲fù qīnm far
儿童ér tóngnt barn
儿子ér zim sønn
女儿nǚ`érm datter
姐, 妹jiě, mèim/f søster
兄弟xiōngdìm bror
婴儿yīng`ērm baby
祖父zǔ fúm bestefar
祖母zǔmǔm/f bestemor
孙子, 孙女sūn zi, sūn nǚnt barnebarn
孙女sūn nǚm datterdatter, m sønnedatter
孙子sūn zim dattersønn, m sønnesonn
丈夫zhàng fum mann
侄子zhí zim nevø
侄女zhí nǚm/f niese
岳母yuè mǔm/f svigermor
岳父yuè fùm svigerfar
女婿nǚ xùm svigersønn
儿媳ér xím svigerdatter
Now take the 亲属 test in Norwegian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles