jonsay.co.uk
Language Dictionaries
挪威字典

挪威字典 | 家

Chinese

汉语拼音挪威语
jiānt hjem, nt hus
fángnt hus
平房píngfángm bungalow
公寓gōngyùm leilighet
家庭地址jiātíng dìzhǐm adresse
浴室yùshìnt bad, nt baderom
卧室wòshìnt soveværelse, nt soverom
厨房chúfángnt kjøkken
起居室qǐjūshìm/f stue, m/f dagligstue

把手bǎshǒunt dørhåndtak
草坪cǎopíngm gressplen, m plen
车房chēfángm garasje
chuāngnt vindu
窗玻璃chuāngbōlim/f vindusrute
窗台chuāngtáim vinduskarm
地板dìbǎnnt gulv
地窖dìjiàom kjeller
地下室dìxiàshìm underetasje
顶楼dǐnglóunt loft
花坛huātánnt blomsterbed
花园huāyuánm hage
露台lùtáim terrasse
ménm/f dør
ménm hageport
门口ménkǒum døråpning
门铃ménlíngm/f dørbelle
门前台阶ménqián táijiēn
门厅méntīngm oppgang
暖房nuǎnfángm konservatorium
暖房nuǎnfángnt drivhus
排水沟páishuǐgōum/f renne
排水管páishuǐguǎnnt drensrør
qiangm vegg
三角墙sānjiǎo qiánggavl
shìnt rom
shuānm smekklås
suǒm lås
天花板tiānhuābǎnm himling
屋顶wūdǐngnt tak
屋檐wūyánnt takskejgg
小径xiǎojìngm sti
小径xiǎojìngm sti
汉语拼音挪威语
View the 家 flashcards page


Now take the 家 test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles