Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 水果

Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

水果shuǐguǒm frukt
柑橘属植物gānjúshǔ zhíwùsitrus

坚果jiānguǒm/f nøtt
醋栗cùlìnt stikkelsbær
草莓cǎoméint jordbær
风梨fènglím ananas
橄榄gǎnlǎnm oliven
黑醋栗hēicùlìnt solbær
黑莓hēiméint bjørnebær
m/f pære
李子lǐzim plomme
芒果mángguǒm mango
木瓜mù guām papaya
苹果píngguǒnt eple
葡萄pútáom/f drue
葡萄柚pútáoyòum grapefrukt
táom fersken
无花果wúhuāguǒm fiken
xìngm aprikos
西番莲果xīfānliánguǒm pasjonsfrukt
西红柿xīhóngshìm tomat
香蕉xiāngjiāom banan
悬钩子, 覆盆子xuángōuzǐ, fùpénzǐnt bringebær
樱桃yīngtaont kirsebær
yuèjúnt blåbær
枣椰子zǎoyēzim daddel
木瓜mù guām papaya
Now take the 水果 test in Norwegian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles