jonsay.co.uk
Language Dictionaries
挪威字典

挪威字典 | 水果

Chinese

Image banner for the fruits category
汉语拼音挪威语
水果shuǐguǒm frukt
柑橘属植物gānjúshǔ zhíwùsitrus

坚果jiānguǒm/f nøtt
醋栗cùlìnt stikkelsbær
草莓cǎoméint jordbær
风梨fènglím ananas
橄榄gǎnlǎnm oliven
黑醋栗hēicùlìnt solbær
黑莓hēiméint bjørnebær
m/f pære
李子lǐzim plomme
芒果mángguǒm mango
木瓜mù guām papaya
苹果píngguǒnt eple
葡萄pútáom/f drue
葡萄柚pútáoyòum grapefrukt
táom fersken
无花果wúhuāguǒm fiken
xìngm aprikos
西番莲果xīfānliánguǒm pasjonsfrukt
西红柿xīhóngshìm tomat
香蕉xiāngjiāom banan
悬钩子, 覆盆子xuángōuzǐ, fùpénzǐnt bringebær
樱桃yīngtaont kirsebær
yuèjúnt blåbær
枣椰子zǎoyēzim daddel
木瓜mù guām papaya
汉语拼音挪威语

Now take the 水果 test in Norwegian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles