jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 花

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

huām blomst
矮牵牛花ǎi qiān niú huām petunia
百日草bǎi rì cǎom zinnia
百合bǎihém/f lilje
雏菊chújúm tusenfryd
大麗菊dàlìjúm georgine
杜鹃dùjuānm asalea
丁香dīngxiāngm syrin
倒挂金钟dǎo guà jīn zhōngm fuksia
飞燕草fēi yàn cǎom ridderspore
风信子fēngxìnzǐhyasinter
旱金莲hànjīnliánm indiakarse
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huām marianøklebånd
黄水仙huángshuǐxiānm/f påskelilje
m tistel
菊花júhuām krysantemum
金盏花jīnzhǎnhuām ringblomst
剑兰jiàn lángladiolus
兰花lánhuām orkidé
liánm lotus
玫瑰méiguìm/f rose
蒲公英púgōngyīngm/f løvetann
秋海棠属qiūhǎitángshǔm begonia
三色堇sānsèjǐnm fiolslekten
麝香石竹shèxiāng shízhúm hagenellik
水仙属shuǐxiānshǔm/f påskelilje
天竺葵tiān zhú kuístorksbill
天竺葵tiānzhúkuím storkenebb
薰衣草xūnyīcǎom lavendel
向日葵xiàngrìkuím solsikke
绣球花xiùqiúhuām hortensia
仙客来xiānkèláim alpefiol
雪莲xuěliánm snøklokke
银莲花属yínliánhuām symreslekta
郁金香yùjīnxiāngm tulipan
野风信子yě fēng xìn zǐm blåklokke
罂粟yīngsùm valmue
一叶兰yīyèlánm aspidistra
羽扇豆yǔshàndòum lupine
鸢尾yuānwěim iris
紫菀zǐwǎnm aster
汉语拼音挪威语

Now take the 花 test in Norwegian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles