Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 挪威字典

挪威字典 | 鱼

Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

m fisk
有壳的水生动物yǒuqiàode shuǐshēng dòngwùnt skalldyr
大比目鱼bǐmùyúm/f flyndre
蝙鱼biān yúm brasme
大比目鱼dàbǐmùyúm kveite
diém rødspette
鲱鱼fēiyúm sild
狗鱼gǒuyúm/f gjedde
guīm laks
黑线鳕hēixiànxuěm/f hyse
金枪鱼jīnqiāngyúm tunfisk
金鱼jīnyúm gullfisk
m abbor
鲤鱼lǐyúm karpe
鲇形目niánfǎng mùm malle
qīngm makrell
鳝, 鳗shàn, mànm ål
鲨鱼shāyúm hai
小无须鳕xiǎo wú xū xuěm hvitting
xuěm torsk
鳐科yáo kēm skatt
鳐目yáo mùrokke
鱿鱼yóuyúm akkar
鳟鱼zūnyúm ørret
章鱼zhāngyúm blekksprut

甲壳纲动物jiǎkégāng dòngwùnt krepsdyr
龙虾lóngxiām hummer
藤壶ténghúm rankeføttinger
xièm/f krabbe
小虾xiǎoxiām/f reke

刺胞动物cìbāo dòngwùnt nesledyr
珊瑚shānhúm korall
水母, 海蜇shuǐmǔ, hǎizhém/f manet

软体动物ruǎntǐ dòngwùnt bløtdyr
m musling
蚝, 牡蛎háo, mǔlìm østers
扇贝shànbèim kamskjell
Now take the 鱼 test in Norwegian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles