jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 天月年

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码
Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

星期xīngqīm/f uke
tiānm dag
星期一xīngqīyīm mandag
星期二xīngqī`èrm tirsdag
星期三xīngqīsānm onsdag
星期四xīngqīsìm torsdag
星期五xīngqīwǔm fredag
星期六xīngqīliùm lørdag
星期日xīngqīrìm søndag

niánnt år
yuèm måned
一月yīyuèjanuar
二月èryuèfebruar
三月sānyuèmarsj
四月sìyuèapril
五月wǔyuèmai
六月liùyuèjuni
七月qīyuèjuli
八月bāyuèaugust
九月jiǔyuèseptember
十月shíyuèoktober
十一月shíyīyuènovember
十二月shí`èryuèdesember

季节jìjiém årstid
春季chūnjìm vår
夏季xiàjìm sommer
秋季qiūjìm høst
冬季dōngjìm vinter
汉语拼音挪威语

Now take the 天月年 test in Norwegian


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles