Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 挪威字典

挪威字典 | 动物

Search dictionary :-

汉语拼音挪威语

动物dòngwùnt dyr
鸟, 禽niǎo, qínm fugl
m fisk
哺乳动物bǔrǔ dòngwùnt pattedyr
爬行动物páxíng dòngwùnt krypdyr, nt reptil
恐龙kǒnglóngm dinosaur

鼻子bízim/f nese
jiǎnt skall
尖牙jiānyám hoggtann
口鼻子kǒubízim snute
獠牙liáoyám støttann
línm skjell
鸟喙niǎohuìm nebb
鸟嘴niǎozuǐm nebb
nt skinn
m finne
鳍状肢qízhuàngzhīm finne
软毛ruǎnmáom pels
兽皮shòupínt hud
尾巴wěibam hale
羽毛yǔmáom/f fjær
育儿袋yù`érdàim pung
zōngm/f man
zhǎom/f klo, m/f saks
zhuǎm/f klo
爪子zhuǎzim labb, m pote
口鼻子kǒubízim mule
Now take the 动物 test in Norwegian

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果


一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状
度量衡

号码

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles