Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 荷字典

荷字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
武器wǔqìn wapen
剑, 刀jiàn, dāon zwaard
dùnn schild, n wapenschild
短剑duǎnjiànc dolk
qiāngn geweer
机枪jīqiāngc mitrailleur
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáoc lans
装甲zhuāngjiǎc wapenrusting
面甲miànjiǎn vizier
盔甲kuījiǎc wapenrusting
手榴弹shǒuliúdànc granaat
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léic mijn
坦克tǎnkèc tank
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìc lanceerinstallatie
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāoc katana
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngc stok
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāon kromzwaard
手枪shǒuqiāngn pistool
步枪bùqiāngc geweer
猎枪lièqiāngn jachtgeweer
大炮dàpàon kanon
gōngc boog
十字弓, 弩shízìgōng, nǔc kruisboog
jiànc pijl
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànc korte pijl
枪弹qiāngdànc kogel
炸弹zhàdànc bom
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiànc hartsvanger, c korte sabel
火箭huǒjiànc raket
导弹dǎodànn projectiel
Now take the 武器 test in Nederlands

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles