jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 荷字典

荷字典 | 形状

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
形状xíngzhuàngc vorm
八边形bābiānxíngc achthoek
长方形chángfāngxíngc rechthoek
管状guān zhàngc tube, c buis
c boog
角锥体jiǎozhuītǐc piramide
立方体lìfāngtǐc kubus
菱形língxíngc ruit
六边形liùbiānxíngc zeshoek
螺旋形luóxuánxíngc spiraal
卵形luǎnxíngn ovaal
píngvlak, plat
平面píngmiànn vlak
七边形qībiānxíngc zevenhoek
曲线qǔxiànc curve
球体qiútǐc sfeer, c bol
三角形sānjiǎoxíngc driehoek
五边形wǔbiānxíngc vijfhoek
线xiànc lijn
圆顶状yuán dǐng xíngc koepel
yuánc cirkel
圆柱体yuánzhùtǐc cilinder
圆锥体yuánzhuītǐc conus
正方形zhèngfāngxíngc doos
正方形zhèngfāngxíngn vierkant, n kwadraat
汉语拼音荷兰语
Now take the 形状 test in Nederlands


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles