Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 荷字典

荷字典 | 形状

Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
形状xíngzhuàngc vorm
八边形bābiānxíngc achthoek
长方形chángfāngxíngc rechthoek
管状guān zhàngc tube, c buis
c boog
角锥体jiǎozhuītǐc piramide
立方体lìfāngtǐc kubus
菱形língxíngc ruit
六边形liùbiānxíngc zeshoek
螺旋形luóxuánxíngc spiraal
卵形luǎnxíngn ovaal
píngvlak, plat
平面píngmiànn vlak
七边形qībiānxíngc zevenhoek
曲线qǔxiànc curve
球体qiútǐc sfeer, c bol
三角形sānjiǎoxíngc driehoek
五边形wǔbiānxíngc vijfhoek
线xiànc lijn
圆顶状yuán dǐng xíngc koepel
yuánc cirkel
圆柱体yuánzhùtǐc cilinder
圆锥体yuánzhuītǐc conus
正方形zhèngfāngxíngc doos
正方形zhèngfāngxíngn vierkant, n kwadraat
Now take the 形状 test in Nederlands

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles