Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 荷字典

荷字典 | 昆虫

Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
昆虫kūnchóngn insekt
蛛形纲zhūxínggāngc spinachtigen

苍蝇cāngyíngc vlieg
éc mot
蝴蝶húdiéc vlinder, c kapel
黄蜂huángfēngc wesp
甲虫jiǎchóngc tor, c kever
毛虫máochóngc rups
蚂蚁máyǐc mier
蜜蜂mìfēngc bij
蜻蜓qīngtíngc libel, c waterjuffer
rùic mug
shīc luis
wénc muskiet, c steekmug
蜈蚣wúgōngc oorworm
蟋蟀xīshuàic krekel
蝎子xiēzic scorpioen
小昆虫xiǎo kūnchóngc wandluis
蚱蜢zhàměngc sprinkhaan
蛀木虫zhùmùchóngc houtworm
蟑螂zhānglángc kakkerlak
蜘蛛zhīzhūc spin, c spinnekop
Now take the 昆虫 test in Nederlands

Language Book Store

Tip:-
Swap the languages by clicking the EX button just below the title.
种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
A to Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles