jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 人体

Chinese
A to Z

汉语拼音荷兰语
儿童értóngn kind
儿子érzic knaap, c jongen
妇女fùnǚn vrouwspersoon
妇女fùnǚc vrouw
男人nánrénc manspersoon
男人nánrénc man
女儿nǚérn meisje
婴儿yīngérc baby, n kleintje

人体réntǐn lichaam
粉刺fěncìc acne, c jeugdpuistjes
máon haar
毛孔máokǒngc porie
c huid
雀斑quèbānc sproet
瑕疵xiácīc smet
zhìc moedervlek
皱纹zhòuwénc rimpel, c plooi, c kreuk

tóun hoofd
én voorhoofd
耳朵ěrduon oor, n oortje
*耳膜ěrmón trommelvlies
鼻子bízic neus
n kaak
脸, liǎn, miànkǒngn gezicht
máon haar
眉毛méimaoc wenkbrauw
面颊miànjiác wang
咽喉yānhóuc keel
眼力yǎnlìn oog
*眼球yǎnqiúc oogappel, c oogbal
zuǐn mond

躯干qūgànc torso
bèic rug
肚脐dùqíc navel
n abdomen
腹部fùbùc buik
睾丸gāowánc testikel, c teelbal
jǐngc nek
jiānc schouder
奶头nǎitóun tepel
屁股pìguc bodem
乳房rǔfángc boezem
xiōngc boezem
胸腔xiōngqiāngc borst
yāoc middel
阴道yīndàoc vagina, c schede
阴茎yīnjīngc penis

n arm
大拇指dàmǔzhǐc duim
前臂qiánbìc voorarm
shǒun hand
手掌shǒuzhǎngc palm
手指shǒuzhǐc vinger
wànc pols
指节zhǐjiéc knokkel
zhǒuc elleboog

tuǐn been
大腿, 股dàtuǐ, gǔc dij
féic kuit
jìngc scheen
脚, 足jiǎo, zúc voet
脚趾jiǎozhǐc teen
臀部túnbùc heup
膝, 膝盖xī, xīgàic knie

内部的nèibùdec inwendig
chángc darm
动脉dòngmàic slagader
fèic kong
肝脏gānzàngc lever
骨骼gǔgén been
静脉jìngmàin ader
精液jīngyèn sperma
肌肉jīròuc spier
结肠jiéchángc karteldarm
阑尾lánwěic appendix
肋骨lèigǔn rib
卵巢luǎncháoc eierstok
nǎon brein
膀胱pángguāngc blass
脾, 脾脏pí, pízàngc milt
器官qìguānn orgaan
气管qìguānc luchtpijp
脐带qídàine navelstreng
韧带rèndàic band
肾, 肾脏shèn, shènzàngc nier
视网膜shìwǎngmón netvlies
头骨tóugǔc schedel
胎儿tāi`érc foetus, c ongeboren vrucht
心脏xīnzàngn hart
xuèn bloed
血管xuèguǎnn bloedvat
眼球yǎnqiúc oogappel, c oogbal
子宫zǐgōngc baarmoeder
子宫zǐgōngc schoot
汉语拼音荷兰语

Now take the 人体 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles