jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 荷字典

荷字典 | 人体

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
儿童értóngn kind
儿子érzic knaap, c jongen
妇女fùnǚn vrouwspersoon
妇女fùnǚc vrouw
男人nánrénc manspersoon
男人nánrénc man
女儿nǚérn meisje
婴儿yīngérc baby, n kleintje

人体réntǐn lichaam
粉刺fěncìc acne, c jeugdpuistjes
máon haar
毛孔máokǒngc porie
c huid
雀斑quèbānc sproet
瑕疵xiácīc smet
zhìc moedervlek
皱纹zhòuwénc rimpel, c plooi, c kreuk

tóun hoofd
én voorhoofd
耳朵ěrduon oor, n oortje
 • 耳膜
 • ěrmón trommelvlies
  鼻子bízic neus
  n kaak
  脸, liǎn, miànkǒngn gezicht
  máon haar
  眉毛méimaoc wenkbrauw
  面颊miànjiác wang
  咽喉yānhóuc keel
  眼力yǎnlìn oog
 • 眼球
 • yǎnqiúc oogappel, c oogbal
  zuǐn mond

  躯干qūgànc torso
  bèic rug
  肚脐dùqíc navel
  n abdomen
  腹部fùbùc buik
  睾丸gāowánc testikel, c teelbal
  jǐngc nek
  jiānc schouder
  奶头nǎitóun tepel
  屁股pìguc bodem
  乳房rǔfángc boezem
  xiōngc boezem
  胸腔xiōngqiāngc borst
  yāoc middel
  阴道yīndàoc vagina, c schede
  阴茎yīnjīngc penis

  n arm
  大拇指dàmǔzhǐc duim
  前臂qiánbìc voorarm
  shǒun hand
  手掌shǒuzhǎngc palm
  手指shǒuzhǐc vinger
  wànc pols
  指节zhǐjiéc knokkel
  zhǒuc elleboog

  tuǐn been
  大腿, 股dàtuǐ, gǔc dij
  féic kuit
  jìngc scheen
  脚, 足jiǎo, zúc voet
  脚趾jiǎozhǐc teen
  臀部túnbùc heup
  膝, 膝盖xī, xīgàic knie

  内部的nèibùdec inwendig
  chángc darm
  动脉dòngmàic slagader
  fèic kong
  肝脏gānzàngc lever
  骨骼gǔgén been
  静脉jìngmàin ader
  精液jīngyèn sperma
  肌肉jīròuc spier
  结肠jiéchángc karteldarm
  阑尾lánwěic appendix
  肋骨lèigǔn rib
  卵巢luǎncháoc eierstok
  nǎon brein
  膀胱pángguāngc blass
  脾, 脾脏pí, pízàngc milt
  器官qìguānn orgaan
  气管qìguānc luchtpijp
  脐带qídàine navelstreng
  韧带rèndàic band
  肾, 肾脏shèn, shènzàngc nier
  视网膜shìwǎngmón netvlies
  头骨tóugǔc schedel
  胎儿tāi`érc foetus, c ongeboren vrucht
  心脏xīnzàngn hart
  xuèn bloed
  血管xuèguǎnn bloedvat
  眼球yǎnqiúc oogappel, c oogbal
  子宫zǐgōngc baarmoeder
  子宫zǐgōngc schoot
  汉语拼音荷兰语
  Now take the 人体 test in Nederlands


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles