jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 草本植物

Chinese
A to Z

汉语拼音荷兰语
草本植物cǎoběn zhíwùn kruid
薄荷bòhec munt
百里相bǎilǐxiāngc tijm
车叶草chē yè cǎon lievevrouwebedstro
当归dāng guīc engelwortel
佛手柑fó shǒu gānc bergamot
葛缕子gě lǚ zǐc karwij
黄春菊huángchūnjúc kamille
苦艾草kǔ ài cǎoc alsem
龙蒿lónghāoc dragon
罗勒luōlen basilicum
迷迭香mí dié xiāngc rozemarijn
牛膝草, 海索草niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎoc hysop
牛至niúzhìc marjolein
欧芹ōuqínc peterselie
青蒿qīng hāon citroenkruid
莳萝shì luóc dille
山萝卜shān luó boc kervel
鼠尾草shǔwěicǎoc salie
万寿菊wànshòujúc goudsbloem
细番葱xìfāncōngn bieslook
薰衣草xūnyīcāoc lavendel
香蜂草xiāng fēng cǎoc citroenmelisse
小茴香xiǎohuífānc komijn
小茴香头xiǎohuífāntóuc venkel
洋茴香yáng huí xiāngn anijszaad
芸香yún xiāngc wijnruit
野甘菊, 小白菊, 菊科植物yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wùn boerenwormkruid
圆叶当归yuánxiédāngguīc lavas
紫草zǐ cǎoc bernagie
掌叶大黄zhǎng yè dà huángc zuring
汉语拼音荷兰语

Now take the 草本植物 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles