jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 食物

Chinese
A to Z

汉语拼音荷兰语
食物shíwùn voedsel, het eten
c azijn
胡椒粉hújiāofěnc peper
黄油huángyóuc boter
面粉miànfěnc bloem, n meel
葡萄酒pútaojiūc wijn
人造黄油rénzào huángyóuc margarine
ròun vlees
shuǐn water
tángc suiker
调味品tiáowèipǐnc kruiderij
yánn zout
c vis

烹调pēngtiáon keuken
kǎoroosteren, braden
烹调pēngtiáokoken
水煮shuǐzhǔpocheren
wēieventjes koken
zhìgrilleren
zhǔkoken
未煮过的wèi zhǔguò derauw, ongekookt

菜肴càiyáo
甜食tiánshín desert
c pudding, n toetje
冰淇淋bīngqílínn ijs
饼, 糕bǐng, gāoc koek
干酪饼gānlàobǐngc kwarktaart
果馅饼guǒ xiànbǐngc taart
烙饼làobǐngc pannekoek
松糕sōnggāon Moskovisch gebak
糖果tángguǒn desert, n toetje

意大利面食yìdàlì miànshíc pasta

炖肉dùn ròuc stoofpot
咖喱gālíc kerrie
三明治sānmíngzhìc sandwich
汤, 羹tāng, gēngc soep
汉语拼音荷兰语

Now take the 食物 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles