jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 花

Chinese
A to Z

Image banner for the flowers category
汉语拼音荷兰语
huāc bloem
矮牵牛花ǎi qiān niú huāc petunia
百日草bǎi rì cǎoc zinnia
百合bǎihéc lelie
雏菊chújún madeliefje
大岩桐dà yán tóngc gloxinia
大麗菊dàlìjúc dahlia
杜鹃dùjuānc azalea
丁香dīngxiāngc sering
倒挂金钟dǎo guà jīn zhōngc fuchsia
飞燕草fēi yàn cǎoc ridderspoor
风信子fēngxìnzǐc hyacint
旱金莲hànjīnliánc oostindische kers, c waterkers
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huāc sleutelbloem
黄水仙huángshuǐxiānc gele narcis
c distel
菊花júhuāc chrysant
金盏花jīnzhǎnhuāc goudsbloem
剑兰jiàn lánc gladiool
兰花lánhuāc orchidee
玫瑰méiguìc roos
蒲公英púgōngyīngc paardebloem
秋海棠属qiūhǎitángshǔc begonia
麝香石竹shèxiāng shízhúc anjer
水仙属shuǐxiānshǔc narcis
天竺葵tiān zhú kuíc geranium
天竺葵tiānzhúkuíc geranium
向日葵xiàngrìkuíc zonnebloem
绣球花xiùqiúhuāc hortensia
仙客来xiānkèláic cyclaam, c cyclamen, n alpenviooltje
雪莲xuěliánc sneeuwklokje
银莲花属yínliánhuāc anemoon
郁金香yùjīnxiāngc tulp
野风信子yě fēng xìn zǐc wilde hyacint
罂粟yīngsùc papaver
一叶兰yīyèlánc aspidistra
羽扇豆yǔshàndòuc lupine
鸢尾yuānwěic iris
紫罗兰花, 康乃馨zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīnc anjer, c muurbloem
紫菀zǐwǎnc aster
汉语拼音荷兰语
View the 花 flashcards page


Now take the 花 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles