jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 荷字典

荷字典 | 天月年

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
音乐
神话
宗教
运动
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状
度量衡

语言
号码
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音荷兰语
星期xīngqīWeek
tiānDag
星期一xīngqīyīMaandag
星期二xīngqī`èrDinsdag
星期三xīngqīsānWoensdag
星期四xīngqīsìDonderdag
星期五xīngqīwǔVrijdag
星期六xīngqīliùZaterdag
星期日xīngqīrìZondag

niánJaar
yuèMaand
一月yīyuèJanuari
二月èryuèFebruari
三月sānyuèMaart
四月sìyuèApril
五月wǔyuèMei
六月liùyuèJuni
七月qīyuèJuli
八月bāyuèAugustus
九月jiǔyuèSeptember
十月shíyuèOktober
十一月shíyīyuèNovember
十二月shí`èryuèDecember

季节jìjién Seizoen
春季chūnjìc Lente, c Voorjaar
夏季xiàjìc Zomer
秋季qiūjìc Herfst, n Najaar
冬季dōngjìc Winter
汉语拼音荷兰语
Now take the 天月年 test in Nederlands


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles