jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 颜色

Chinese
A to Z

汉语拼音荷兰语
颜色yán sèc kleur
原色yuánsèc primaire kleur
白色bái sèn wit
橙色chéng sèn oranje
粉色fěnsèn roze
红色hóng sèn rood
黑色hēi sèn zwart
灰色hūi sèn grijs
黄色huáng sèn geel
蓝色lán sèn blauw
绿色lǜ sèn groen
棕色zōng sèn bruin
紫色zǐ sèn purpur
汉语拼音荷兰语

Now take the 颜色 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles