jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 建筑

Chinese
A to Z

汉语拼音荷兰语
建筑jiànzhùn gebouw
建筑jiànzhùn structuur
办公室bàngōngshìc kantoor
博物馆bówùguǎnn museum
冰屋bīngwūc iglo, c sneeuwhut
百货商店bǎihuò shāngdiànn warenhuis
餐馆cānguǎnn restaurant
城堡, 车chéngbǎo, jūc kasteel
超级市场chāojí shìchǎngc supermarkt
车库chēkùc garage
大使馆dàshǐguǎnc ambassade, n gezantschap
大学dàxuéc universiteit
灯塔dēngtǎc vuurtoren
电影院diànyǐngyuànc bioscoop
飞机场fēijīchǎngc luchthaven, c vlieghaven
风车fēngchēc windmolen
工厂gōngchǎngc factorij
宫殿gōngdiànn paleis
公寓gōngyùc flat, n appartement
gǎngc haven
港口gǎngkǒuc haven
户籍登记处hùjí dēngjìchùn bureau van de burgerlijke stand
花商huāshāngc bloemist
剧院jùyuànn theater
警察分局jǐngchá fēnjún politiebureau
教堂jiàotángc kerk
jiān huis
酒吧jiǔbāc kroeg
酒吧jiǔbāc kroeg
陵墓língmùn mausoleum
旅馆lǚguǎnn hotel
旅游咨询处lǚyóuzī xúnchùc toeristisch kantoor
摩天楼mótiānlóuc wolkenkrabber
美术馆, 画廊měishùguǎn, huàlángn schilderijenmuseum, c galerie
庙宇miàoyǔc tempel
农场nóngchǎngc boerderij
平房píngfángc bungalow
骑车修理站qìchēxiūlǐzhànc garage
清真寺qīngzhēnsìc moskee
qiáoc brug
肉铺ròupùc slager
圣陵shènglíngc schrijn
市场shìchǎngc markt
市议会所有的房产shìyìhuì suǒyǒude fángchǎnc gemeentewoning
市政厅shìzhèngtīngn stadhuis
食品杂货商shípǐn záhuòshāngc kruidenier
商店shāngdiànc winkel
水族馆shuǐzúguǎnn aquarium
图书馆túshūguǎnc bibliotheek
体育场tǐyùchǎngn stadion
天文台tiānwéntáin observatorium
消防站xiāofángzhànc brandweerkazerne
小旅馆xiǎo lǚguǎnn pension
学校xuéxiàoc school
学院xuéyuànn college
银行yínhángc bank
邮政局yóuzhèngjún postkantoor
医院yīyuànn ziekenhuis, n hospitaal
总教堂zǒngjiàotángc kathedraal
帐篷zhàngpengc tent
庄园zhuāngyuánn herenhuis
汉语拼音荷兰语

Now take the 建筑 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles