jonsay.co.uk
Language Dictionaries
荷字典

荷字典 | 卧室

Chinese
A to Z

汉语拼音荷兰语
卧室wòshìc slaapkamer
壁橱bìchún kamertje
抽屉chōutìc trekker
chuángn bed
床单chuángdānn laken, n beddelaken
床垫chuángdiànc matras
dēngc lamp
dēngn licht
柜橱guìchúc kast
jìngc spiegel
梳妆台shūzhuāngtáic toilettafel
羽绒被yǔróngbèin dekbed
枕头zhěntoun hoofdkussen
汉语拼音荷兰语

Now take the 卧室 test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles