jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 车辆

Chinese
A to Z

汉语拼音Romaji日语
陆地lùdìriku
出租汽车chūzū qìchētakushiiタクシー
大篷货车dàpéng huòchēbanバン
公共汽车gōnggòngqìchēbasuバス
火车, 列车huǒchē, lièchēressha列車
机动脚踏车jīdòng jiǎotàchēmopettoモペット
卡车kǎchētorakkuトラック
摩托车mótuōchēootobaiオートバイ
马车mǎ chēbasha馬車
载客汽车zàikè qìchēkuruma, jidousha車, 自動車

空气kōngqìkuuki空気
飞机fēijīhikoki飛行機
航天飞机háng tiān fēi jīsupeesushatoruスぺーシャトル
滑翔伞huá xiáng sǎnparaguraidaaパラグライダー
滑翔机huáxiángjīguraidaaグライダー
火箭huǒ jiànrokettoロケット
喷气式飞机pēnqìshì fēijījettokiジェット機
热气球rè qì qiúnetsukikyuu熱気球
双翼飞机shuāngyì fēijīfukuyouki複葉機
悬挂式滑翔机xuángguàshì huáxiángjīhanguguraidaaハンググライダー
直升机zhíshēngjīherikoputaヘリコプタ

海洋hǎi yángumi
冲浪板chōng làng bǎnsaifuboodoサーフボード
大型游艇, 豪华游艇dà xíng yóu tǐng, háo huá yóu tǐnghashikeはしけ
独木舟dú mù zhōukanuuカヌー
风力冲浪fēng lì chōng lànguindosaifaaウインドサーファー
快艇kuài tǐngmootaabootoモーターボート
木筏; 木排mù fá; mù páiikadaいかだ
潜水艇qián shuǐ tǐngsensuikan潜水艦
三桅帆船sān wéi fān chuánfune
拖船tuō chuántagubootoタグボート
小船; 轮船xiǎo chuán; lún chuánbootoボート
游艇, 大型快船, 摩托艇yóu tǐng, dà xíng kuài chuán, mó tuō tǐngkuruuzaaクルーザー

自力推动者zì lì tuī dòng zhěsuishin suru推進する
弹簧单高跷dàn huáng dān gāo qiāopoppinguホッピング
高跷gāo qiāotakeuma竹馬
滑板huá bǎnsukeetoboodoスケートボード
滑雪板huá xuě bǎnsunooboodoスノーボード
滑雪橇huá xuě qiāosukiiスキー
溜冰鞋liū bīng xiésukeetoスケート
溜冰鞋liū bīng xiérooraasukeetoローラースケート
uma
平地雪橇píngdǐ xuěqiàotoboganトボガン
自行车zì xíng chējitensha自転車
汉语拼音Romaji日语

Now take the 车辆 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles