Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 日字典

日字典 | 运动

Search dictionary :-

汉语拼音日语
运动yùn dòngsupootsuスポーツ
棒球bàng qiúyakyuu野球
 • qiútama, booru球, ボール
 • 球棒
 • qiú bàngbattoバット

  保龄球bǎo líng qiúbooringuボーリング

  冰上曲棍球bīng shàng qū gùn qiúaisuhokkeeアイスホッケー
 • 球门
 • qiú méngooruゴール

  飞镖fēi biāodaatsuダーツ

  高尔夫球gāo ěr fū qiúgorufuゴルフ

  滑雪huá xuěsukiiスキー
  篮球lán qiúbasukettobooruバスケットボール

  慢跑màn pǎojoginguジョギング

  马球mǎ qiúporoポロ

  美式橄榄球měi shì gǎn lǎn qiúfuttobooruフットポール

  曲棍球qū gùn qiúhokkeeホッケー
 • 球门
 • qiú méngooruゴール

  赛马sài mǎkeiba競馬

 • 靶子
 • bǎ zimato

  田径运动tián jìng yùn dòngundoukyougi運動競技

  网球wǎng qiútenisuテニス

  游泳yóu yǒngsuiei水泳

  羽毛球yǔ máo qiúbadomintonバドミントン

  足球zú qiúsakkaaサッカー
 • qiútama, booru球, ボール
 • 射门得分
 • shè mén dé fēngooruゴール

  设备shè bèi
  qiútama, booru球, ボール
  球棒; 球拍qiú bàng; qiú pāibattoバット
  球门qiú méngooruゴール
  球拍qiú pāirakettoラケット
  靶子bǎ zǐmato
  Now take the 运动 test in Japanese

  Language Book Store

  Tip:-
  You can select other language dictionaries quickly using the drop down boxes Translate From and Translate To.
  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  恐龙
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  问候, 打招呼!
  商业
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  职业
  医学的
  音乐
  神话
  宗教
  运动
  时间
  车辆
  说明

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  天文学
  形状
  度量衡

  语言
  号码
  动词
  副词
  形容词
  代词
  A to Z
  Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles