jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 亲属

Chinese
A to Z

汉语拼音Romaji日语
亲属qīn shǔshinrui, shinreki親類, 親せき
家, 家庭jiā, jiā tíngkazoku家族
朋友péng yǒutomodachi友達
儿童ér tóngkodomo子供
儿子ér zimusuko息子
女儿nǚ`érmusume
姐, 妹jiě, mèionnakyoudai, shimai女きょうだい, 姉妹
姐姐jiě jiěane, neesan姉, 姉さん
妹, 妹妹mèi, mèi mèiimouto
兄弟xiōngdìani, niisan兄, 兄さん
哥哥gē gēani
弟弟dì dìotouto
婴儿yīng`ērakanbou赤ん坊
祖父zǔ fúsofu祖父
爷爷yé yéojiichanおじいちゃん
祖母zǔmǔsobo祖母
奶奶zǔmǔnǎi nǎiobaachanおばあちゃん
孙子, 孙女sūn zi, sūn nǚmago
孙女sūn nǚmagomusume孫娘
孙子sūn zimagomusuko孫息子
丈夫zhàng fuotto
妻子qī zitsuma
妻子(你的)qī zi(nǐ de)okusan奥さん
侄子zhí zioiおい
侄女zhí nǚmeiめい
姻亲yīn qīngiri no shinseki, inseki義理の親せき, 姻せき
岳母yuè mǔshuutoしゅうと
岳父yuè fùshuutoしゅうと
女婿nǚ xùgiri no musuko義理の息子
儿媳ér xígiri no musume義理の娘
大伯(丈夫的哥哥)dà bó (zhàng fu de gē gē)giri no ani義理の兄
大姑子(丈夫的姐姐)dà gū zi(zhàng fu de jiě jiě)giri no ane義理の姉
小姑子(丈夫的妹妹)xiǎo gū zi(zhàng fu de mèi mèi)giri no imouto義理の妹
汉语拼音Romaji日语

Now take the 亲属 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles