jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 日字典

日字典 | 神话

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
医学的
音乐
神话
宗教
运动
时间
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音日语
神话shénhuàshinwashuu神話集

(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng banshiiバンシー
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng repurakoonレプラコーン
半人半马怪物bànrén bànmǎ guàiwùkentaurosuケンタウロス
吃人的妖魔chī rén de yāomóoni, ooga鬼, オーガ
独眼巨人dúyǎn jùrénkyukuropusuキュクロプス
滴水嘴dīshuǐzuǐgaagoiruガーゴイル
恶魔èmóakuma悪魔
凤, 凰fèng, huángfenikkusuフェニックス
飞马fēi mǎ pegasasuペガサス
飞龙fēilóngwaibaanワイバーン
怪物guàiwùkaibutsu怪物
鬼魂guǐhúnyuurei幽霊
巨人jùrénkyojin巨人
精神jīngshényuurei幽霊
九头蛇jiǔtóushéhyudoraヒュドラ
狼人lángrénwaaurufuワーウルフ
lóngryuu
lóngryuu
麻木不仁的人mámù bùrén de rénzombiゾンビ
弥诺陶mínuòtáominotaurosuミノタウロス
魔鬼móguǐakuma悪魔
美杜莎měidùshāmedyuusaメデューサ
美人鱼měirényúningyo人魚
男巫nánwūwaarokkuワーロック
男巫nánwūmahoutsukai魔法使い
女神nǚshénmegami女神
女巫nǚwūmajo魔女
敲击作响闹恶作剧的鬼qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ kensoureiけん騒霊
人头狮réntóushīmantikoaマンティコア
似马的独角兽sì mǎ de dújiǎoshòuyunikoonユニコーン
撒旦sādàndaimaou, satan大魔王, サタン
森林女神sēnlín nǚshéndoraiadoドライアド
shénkami
shénkami
食屍鬼shíshīguǐguuruグール
狮鹫shījiùgurifonグリフォン
泰坦tàitǎntitanティタン
土地神tǔdìshénchi no kooni地の小鬼
天使tiānshǐtenshi天使
外星人wàixīngrénuchuujin宇宙人
wǎngyousei妖精
吸血鬼xīxuèguǐkyuuketsuki吸血鬼
仙女xiānnǚyousei妖精
小精灵, 小鬼xiǎo jīng líng, xiǎo guǐ guremurinグレムリン
小精灵xiǎo jīnglíngshouyousei小妖精
小仙女xiǎo xiānnǚnimfuニンフ
小仙子xiǎo xiānzǐshouyousei小妖精
小魔鬼xiǎomóguǐkooni小鬼
雪人xuěrénietiイエティ
雪人xuěrénietiイエティ
雪人xuěrénietiイエティ
幽灵yōulíngobakeお化け
汉语拼音日语
Now take the 神话 test in Japanese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles