jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 哺乳动物

Chinese
A to Z

汉语拼音Romaji日语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùhonyuudoubutsuほ乳動物
食肉动物shíròu dòngwùshokunikudoubutsu食肉動物
食草动物shícǎo dòngwùsoushokudoubutsu草食動物
食虫动物shíchóng dòngwùshokuchuudoubutsu食虫動物.
杂食动物záshí dòngwùzasshokudoubutsu雑食動物

白鼬báiyòushiroitachiシロイタチ
斑马bānmǎshimaumaシマウマ
穿山甲chuān shān jiǎsensankouセンサンコウ
刺猬cìwèiharinezumiハリネズミ
长颈路chángjǐnglùkirinキリン
河马hémǎkabaカバ
kitsuneキツネ
黑豹hēibàohyouヒョウ
海豹hǎibàoazarashi海豹
海狮hǎishītodoトド
海象hǎixiàngseiuchiセイウチ
toraトラ
黄鼬huángyòuitachiイタチ
huānanagumaアナグマ
lángookamiオオカミ
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngnuuヌー
羚羊língyángreiyooレイヨー
鬣狗liègǒuhaienaハイエナ
骆驼luòtuorakudaラクダ
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó ramaラマ
herajikaヘラジカ
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàojyagaaジャガー
犰狳qiúyúarumajiroアルマジロ
食蚁兽shíyǐshòuarikui蟻食い, アリクイ
狮子shīziraionライオン
水牛shuǐniúsuigyuuスイギュウ
水獭shuǐtǎkawausoカワウソ
usagiウサギ
犀牛xīniúsaiサイ
xiàngzou
*母象mǔxiàngmeushi雌牛
野牛yěniúbaisonバイソン
野兔yětùnousagiノウサギ
野猪yězhūinoshishiイノシシ
鼹鼠yǎnshǔmoguraモグラ
cháijakkaruジャッカル
鼩鼱qú jīngtogarinezumiトガリネズミ

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùgesshiruiげっ歯類
仓鼠cāngshǔhamusutaaハムスター
大鼠dàshǔnezumiネズミ
旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔmaamottoマーモット
豪猪háozhūyamaarashiヤマアラシ
河狸hélíbiibaaビーバー
松鼠sōngshǔrisuリス
沙鼠shā shǔashironezumiアレチネズミ
shǔhatsukanezumiハツカネズミ
豚鼠túnshǔmorumottoモルモツト

类人猿lèirényuánruijin-en類人猿
长臂猿chángbìyuántenagazaru手長猿, テナガザル
大猩猩dàxīngxīnggoriraゴリラ
黑猩猩hēixīngxīngchinpanjīチンパンジー
猩猩xīngxīngoranuutanオランゥータン

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùreichourui霊長類
狒狒fèifèihihiヒヒ
hóusaruサル
猕猴mí hóuakagezariアカゲザリ

有袋动物yǒu dài dòngwùyuitairui有袋類
袋鼠dàishǔkangaruuカンガルー
树袋熊shùdàixióngkoaraコアラ
负鼠fù shǔopossamuオポッサム

xióngkumaクマ
北极熊běijíxiónghokkyokuguma北極グマ
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngjaiantopandaジャイアントパンダ
棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng higumaヒグマ
浣熊huàn xióng araiguma洗い熊

家畜jiā chùkachiku家畜
gǒuinuイヌ
鹿shikaシカ
robaロバ
māoneko
uma
niúmeushi雌牛
*母牛mǔniúmeushi雌牛
山羊shānyángyagiヤギ
yánghitsuji
zhūbuta
*公猪gōngzhūinoshishiイノシシ

jīngkujirame鯨目,クジラ目
海豚hǎitúnirukaイルカ, 海豚
虎鲸hǔjīngshachiシャチ
鲸鱼jīngyúkujiraクジラ
鼠海豚shǔhǎitúnirukaイルカ, 海豚
汉语拼音Romaji日语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles