jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 家

Chinese
A to Z

汉语拼音Romaji日语
jiāie, sumai家, 住い
fángie, uchi家, うち
平房píngfángbangarooバンガロー
公寓gōngyùapaatoアパート
家庭地址jiātíng dìzhǐjitaku no juusho自宅の住所
浴室yùshìyokushitsu, furoba浴室, ふろ場
卧室wòshìshinshitsu寝室
厨房chúfángdaidokoro台所
起居室qǐjūshìima居間

百叶窗bǎiyèchuāngshatta-シャッター
把手bǎshǒutotte取っ手
céngkai
草坪cǎopíngshibafu芝生
车房chēfángshako車庫
chuāngmado
窗玻璃chuāngbōlimadogarasu窓ガラス
窗台chuāngtáimadoshitawaku窓下枠
地板dìbǎnyuka
地下室dìxiàshìchikashitsu地下室
顶楼dǐnglóuyaneurabeya屋根裏部屋
花坛huātánkadan花壇
花园huāyuánniwa
露台lùtáiterasuテラス
ménto, tobira, doa戸, 扉, ドア
ménmon
门口ménkǒutoguchi戸口
门铃ménlíngyobirin呼び鈴
门前台阶ménqián táijiēgenkandaidan玄関階段
门厅méntīnggenkanhooru玄関ホール
暖房nuǎnfángkonsaavatooriコンサーヴァトーリ
暖房nuǎnfángonshitsu温室
排水沟páishuǐgōuhaisuikou排水口
排水管páishuǐguǎnhaisuikan配水管
péngkoya小屋
qiangkabe
三角墙sānjiǎo qiángkirizuma切妻
shìheya部屋
shuānkakegane, racchi掛け金, ラッチ
suǒjou
天花板tiānhuābǎntenjou天井
屋顶wūdǐngyane, ruufu屋根, ルーフ
屋檐wūyánnoki
小径xiǎojìngmichi
小径xiǎojìnghodou歩道
汉语拼音Romaji日语
View the 家 flashcards page


Now take the 家 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles