Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 日字典

日字典 | 问候, 打招呼!

Search dictionary :-

汉语拼音日语
问候, 打招呼!wèn hòu, dǎ zhāo hu!aisatsu挨拶
早上好zǎo shàng hǎoohayou gozaimasuお早うございます
下午好xià wǔ hǎokonnichi wa今日は
晚上好wǎn shàng hǎokonban wa今晩は
晚安wǎn ānoyasumi nasaiお休みなさい
你好, 喂nǐ hǎo, wèiyaaやあ
再见zài jiànsayounaraさようなら
再见, 回头见zài jiàn, huí tóu jiànDewa mata/Ja mataでわまた, じゃまた
qǐngonegai shimasuお願いします
对不起duì bú qǐsumimasenすみません
谢谢你xiè xiè nǐarigatou gozaimasuありがとうございます
非常感谢fēi cháng gǎn xièdoumo arigatou gozaimasuどうもありがとうございます

你好nǐ hǎoO-genki desu kaお元気ですか
Now take the 问候, 打招呼! test in Japanese

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
恐龙
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
商业
电脑
亲属
天月年
饮料
食物
职业
医学的
音乐
神话
宗教
运动
时间
车辆
说明

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles