jonsay.co.uk
Language Dictionaries
日字典

日字典 | 花

Chinese
A to Z

Image banner for the flowers category
汉语拼音Romaji日语
huāhana
矮牵牛花ǎi qiān niú huāpechuniaペチュニア
百日草bǎi rì cǎojiniaジニア
百合bǎihéyuri百合
雏菊chújúdeijiiデイジー
大岩桐dà yán tónggurokishiniaグロキシニア
大麗菊dàlìjúdariaダリア
杜鹃dùjuāntsutsujiツツジ
丁香dīngxiāngrairakku, riraライラック, リラ
倒挂金钟dǎo guà jīn zhōngrakushiaラクシア
飞燕草fēi yàn cǎohiensouヒエンソウ
风信子fēngxìnzǐhiyashinsuヒヤシンス
旱金莲hànjīnliánkinshinkaキンレンカ
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huāseiyousakurasouセイヨウサクラソウ
黄水仙huángshuǐxiānsuisen水仙
azamiアザミ
菊花júhuākiku菊, キク
金盏花jīnzhǎnhuāmariigoorudoマリーゴールド
剑兰jiàn lángurajiorasuグラジオラス
兰花lánhuāran
玫瑰méiguìbara薔薇
木兰mù lántaisanboku泰山木
蒲公英púgōngyīngtanpopoタンポポ
秋海棠属qiūhǎitángshǔbegoniaベゴニア
麝香石竹shèxiāng shízhúkaaneeshonカーネーション
水仙属shuǐxiānshǔsuisenスイセン
天竺葵tiān zhú kuítenjikuaoiテンジクアオイ
天竺葵tiānzhúkuízeraniumuゼラニウム
向日葵xiàngrìkuíhimawariヒマワリ
绣球花xiùqiúhuāajisai紫陽花
仙客来xiānkèláishikuramenシクラメン
雪莲xuěliánsunoodoroppuスノードロップ
银莲花属yínliánhuāanemoneアネモネ
郁金香yùjīnxiāngchuurippuチューリップ
野风信子yě fēng xìn zǐitoshajinイトシャジン
罂粟yīngsùkeshiケシ
一叶兰yīyèlánhachin葉蘭
羽扇豆yǔshàndòunoborifuji上り藤
鸢尾yuānwěishoubu, ayame菖蒲
紫罗兰花, 康乃馨zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīnnadeshikoナデシコ
紫菀zǐwǎnnogiku野菊
汉语拼音Romaji日语
View the 花 flashcards page


Now take the 花 test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles